ЦИГУН

Регулиране на духа Шън

Цигун за регулиране на духа Шън Цигун в "седнало положение, със скръстосани крака" е основан на принципите на будиското, даоското и конфуцианското направление на цигун и е съсредоточил в себе…

Трите съкровища в Ци Гун

Цигун - Трите съкровища Древните са казали: ”Небето има три скъпоценности – слънцето, луната и звездите. Човек има три съкровища – Дзин, Ци и Шън.” Дзин (семето), Ци (жизнената енергия)…

Безсмъртните дишат с петите

Даоски класики - Безсмъртните дишат с петите Обикновените хора ходят без да се съсредоточават върху това, което правят. Мислите им витаят някъде далеч извън пределите на тялото, духът и енергията…