Трите съкровища в Цигун

Древните са казали: ”Небето има три скъпоценности – слънцето, луната и звездите. Човек има три съкровища – Дзин, Ци и Шън.”Дзин (семето), Ци (жизнената енергия) и Шън (духът) се сливат…

Безсмъртните дишат с петите

Обикновените хора ходят без да се съсредоточават върху това, което правят. Мислите им витаят някъде далеч извън пределите на тялото, духът и енергията им са в безпорядък. Древна даоска поговорка…