ЙОГА

КЕНА УПАНИШАДА

Трактат КЕНА УПАНИШАДА Първа част 1. Кой подбужда и насочва мисълта, за да се движи? От кого идва първичния дъх [прана]? От кого е дадена речта, с която се говори?…

КАУШИТАКИ УПАНИШАДА

Трактат КАУШИТАКИ УПАНИШАДА Първа глава 1. Читра, [потомък на] Гангя искаше да извърши жертвоприношение [и] избра сина на Аруни [за жрец] . Той [пък] изпрати сина си Шветакету: "Извърши жертвоприношение…

КАТХА УПАНИШАДА

Трактат КАТХА УПАНИШАДА Първа част 1. Жадуващ [награда], Ваджашраваса отдаде всичкото си имущество. Той имаше един син на име Начикетас. 2. Макар че беше [още] юноша, докато водеха добитъка, определен…

ШРИ ИША УПАНИШАДА

Трактат ШРИ ИША УПАНИШАДА Уводна мантра: ОМ. Това е цялото. Онова е цялото. Цялото поражда [единствено] цялото. Ако от цялото се вземе [дори] цялото, пак цялото остава. 1. Изпълнено е…

ШРИМАД БХАГАВАДГИТА УПАНИШАДА

Трактат ШРИМАД БХАГАВАДГИТА УПАНИШАДА ПЪРВА ГЛАВА Дхритаращра каза: 1. На полето на дхарма - полето на Куру - събрани, жадуващи битка, синовете мои и Пандавите какво извършиха, Санджая? Санджая каза:…

БРИХАДАРАНЯКА УПАНИШАДА

Трактат БРИХАДАРАНЯКА УПАНИШАДА ПЪРВА ГЛАВА ПЪРВА БРАХМАНА 1. ОМ. Зората, наистина, е главата на жертвения кон, слънцето - окото му, вятърът - дъхът му, неговата уста е огънят Вайшнавара, годината…