ШРИ ИША УПАНИШАДА

Трактат ШРИ ИША УПАНИШАДА

Уводна мантра:
ОМ. Това е цялото. Онова е цялото.
Цялото поражда [единствено] цялото.
Ако от цялото се вземе [дори] цялото,
пак цялото остава.

1. Изпълнено е с Бога всичко движещо се в този подвижен свят. Приеми отреденото от него, не ламти за богатството на друг.
2. Извършвай делата си в този свят и си пожелай сто години живот. Ти нямаш друг [път] тук; делата не обвързват човека.
3. Демонски се наричат онези светове, покрити с мрак, където след смъртта си отиват убийците на аза.
4. Единният е неподвижен [,но] по-бърз от ума; боговете не могат да настигнат него, устремения напред. Той изпреварва бягащите, както стои [на едно място]; [заради него] [богът] Матаришван дава дъжд.
5. Той върви и не върви; той е далеч и е близо. Той е във всичко и е извън всичко.
6. Този, който види всички същества в [своя] аз и във всички същества – аза, тогава той не мрази.
7. За този, който познае [че всъщност] всички същества съществуват в аза – Къде е заблудата, къде е мъката за него, виждащия единството?
8. Той е изпълнил [всичко със себе си], светещ, безтелесен, неуязвим; без жили [финоматериално тяло], чист, защитен от злото. Той е всезнаещ, мъдър, най-великия, опиращ се [само] на себе си. Той дава желаното така, както е необходимо, за вечни години.
9. В непрогледна тъмнина влизат тези, които почитат незнанието. Като че ли в още по-голяма тъмнина – тези, които се наслаждават на знанието.
10. “Наистина, знанието и незнанието [авидя] дават различни [резултати].” – така сме чували от мъдрите, които са ни обяснявали това.
11. И знанието и незнанието – който знае и двете заедно, преминава смъртта чрез незнанието и постига безсмъртие чрез знанието.
12. В непрогледна тъмнина влизат тези, които почитат несамосъщото [самбхути]. Като че ли в още по-голяма тъмнина – тези, които се наслаждават на самосъщото [самбхути].
13. “Наистина, самосъщото и несамосъщото водят към различни [резултати].” – така сме чували от мъдрите, които са ни обяснявали това.
14. И самосъщото и унищожимото [несамосъщото] – който знае и двете заедно, преминава смъртта чрез унищожимото и постига безсмъртие чрез самосъщото.
15. От златна чаша е скрито лицето на истината. Нека тя да бъде отстранена от теб, о, Пушан, за да стане истината видима за [мен], верния!
16. О Пушан, единствен мъдрец, Яма, Суря, любим на Праджапати, събери тези лъчи, прибери този огън (теджас), който е твоята най-благодетелна форма. Виждам този твой пуруша, който е онзи (слънцето), аз съм в него.
17. Нека дъхът влезе в безсмъртния Ваю [богът на вятъра], а това тяло да бъде пепел. ОМ! Помни делото, помни създаденото; помни делото, помни създаденото.
18. О, Агни, води всички нас по добрия път към богатството, ти, бог, който знаеш правилата. Отстрани от нас всички пречки, многобройните грехове; ще те възхвалим.

Така свършва Иша упанишада.

 

Материалът е по източници от интернет