Политика за поверителност

Настоящият документ установява правилата за събиране, съхраняване и използване на личните данни, които се прилагат спрямо ползвателите на сайта taiji-bg.com (наричан по-долу за кратко „сайтът“).

Какво са лични данни?

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Сайтът taiji-bg.com не събира нищо от горепосочените данни.

Какво са нелични данни?

Информация, която може да съответства на конкретно лице, акаунт или профил, но не е достатъчна, за да може да се идентифицира, открие и осъществи връзка с лицето, за което се отнася тази информация. Примери за такава са тип браузър, подробности за използваните към браузъра добавки, местно време, дата и час на всяка потребителска заявка (напр. влизане, напускане на всяка уеб страница), езикови настройки, споменаване на сайт, тип устройство (напр. настолен компютър, лаптоп или смартфон), размер на екрана, дълбочина на цветовете на екрана и системни шрифтове.

Данни, събирани от прочитане на cookies ("бисквитки")

Cookies представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от Вас браузър и се съхраняват на Вашето устройство, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида cookies – постоянни и временни или „сесийни“. Постоянните се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт и се изтриват в момента, в който затворите уебсайта.

Нашите cookies не съдържат никакви лични данни за Вас и събират само нелични данни.

Възможно е да използваме информацията от cookies, за да направим нашия уебсайт по-лесен и по-полезен за Вас – нашите потребители и за събиране на статистическа информация.

Ако предпочитате, по всяко време може да изключите cookies на Вашия браузър или да ги изтриете от Вашия твърд диск.

Вградено съдържание от други уебсайтове (интернет страници)

Този сайт съдържа вградено съдържание от други сайтове (видеа, изображения, съдържание и т.н.) – Google, YouTube.com, Instagram.com и FaceBook.com. Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.
Google, YouTube.com, Instagram.com и FaceBook.com могат да събират данни за вас, да използват cookies, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

За повече информация относно това как сайтовете YouTube.com и FaceBook.com, Instagram.com и Google събират, обработват и използват лични данни, моля запознайте се с политиката за поверителност на YouTube.com и на FaceBook.com (Политика за поверителност на YouTube.comПолитика за поверителност на FaceBook.com, Политика за поверителност на Google, Политика за поверителност на Instagram).