Тайчи позиция от комплекса с алебарда демонстрирана от Грандмайстор Чън Сяоуан

Какво стои в основата на Тай Чи?

Основата при овладяването на Тайчи е в самата Тай Чи форма. С други думи, само чрез практикуването на форма, вие ще можете да извлечете цялата полза от изкуството, било то за здраве, за самоотбрана или за демонстративни изпълнения. Колкото повече практикувате формата, толкова по-добра основа ще имате.

Чън Пин-сан, велик майстор 16-то поколение от фамилията Чън, веднъж казва: “Практикувайте десет хиляди повторения на формата и ще започнете да разбирате Тайчи.” Грандмайстор Чън Фа-къ е практикувал 30 повторения дневно през по-голямата част от живота си. Основателят на У стила в Тайчи, У Дзиен-цюан помолил своите ученици да опитат да направят десет хиляди повторения в продължение на три години. Моят Учител, Майстор Чън Джао-куи /син на Чън Фа-къ/ казва: “Практикуването на формата е най-важната основа в работата, защото формата е краен резулат от натрупан боен опит. Повечето бойни изкуства в техните ранни етапи представляват само отделни пози. Тези пози нарастват като брой и така те се превръщат в поредица от форми в бойните изкуства. Практикуването на формата ще ви позволи да се защитавате в бой.” Той каза още: “Формата е основа на “бутащи ръце”; “бутащи ръце” е способ за тестване на коректността на формата, а така също техниката “бутащи ръце” е мост между формата и свободния бой. Практикуването на “бутащи ръце”, без практикуването на формата, може да ви даде някакви умения при самозащита, но без да имате основата, вие не можете да съхраните уменията си и да ги издигнете на по-горно ниво.”

Защо големите майстори в миналото толкова много са наблягали на практикуването на формата? Защото единствено чрез практикуването на формата вие ще придобиете добро здраве, умения за самозащита и удоволствие от практикуването на бойното изкуство. Ако практикувате Тайчи за здраве, вие ще трябва да практикувате формата, за да активизирате циркулацията на вашата вътрешна енергия. От гледната точка на бойно изкуство, въпреки че “бутащи ръце” е задължителна част от тренирането на Тайчи, все още в Тайчи формата има много пози, които са много полезни в свободния бой. Ритници, удари с лакти и т.н. не са позволени при практикуването на “бутащи ръце”. В свободния бой някои техники също са забранени. Всички те обаче се съдържат в Тайчи формата. Вие можете да учите и да развивате уменията си за бой чрез практикуване на формата. За демонстративни изпълнения ще трябва да практикувате формата, защото без нея хората не ще могат да оценят елегантността, красотата и т.н. на практиката. Накратко, ние можем да кажем, че без форма няма Тай Чи.

Шест характеристики на Тайдзи

За да бъдете добър в практикуването на Тайдзи, вашата форма трябва да съответства на следните характеристики: правилни пози, свободно циркулираща вътрешна енергия, чисто приложение на бойните техники, силна гъвкавост, елегантно представяне и съгласуваност с теорията на изкуството.

І. Правилна форма

Както при изучаването на калиграфия или живопис и когато учите Тай Дзи, има период, в който вие трябва да копирате движенията на вашия учител. Вашите движения трябва да бъдат правилни. Този период е решаващ за вашето бъдещо развитие. Инструкциите на вашия учител също са важни, както се казва: “Какъвто е учителят, такива са учениците.” Затова, независимо дали обучавате, или учите, вие не трябва да преминавате през този период несериозно.

Демонстрация на позиция от класически Тайчи комплекс
Демонстрация на Тайчи позиция от класически комплекс с голи ръце
 1. Дръжте тялото изправено. Трябва да имате предвид и следните неща: когато свивате колене, те не трябва да излизат извън края на пръстите на краката ви. Областта около слабините ви трябва да бъде отпусната. Отпуснете вашия гръден кош и кръста ви нека потъне. Оставете се да висите на върха на главата си и отпуснете раменете и лактите си. Вашата енергия също трябва да потъне. Това изискване е най-важно от всички.
 2. Обърнете внимание на началните, средните и крайните точки на всяко движение, така че да можете да ги изпълнявате правилно.
 3. Убедете се, че сте наясно с “чан си дзин”: дали е “шън чан” /обърнете дланта си навън/ или е “ни чан” /обърнете дланта си навътре/.
 4. Обърнете внимание на вашите стъпки и позиции, включително на “шън чан” и “ни чан” на вашите крака.
 5. Що се отнася до отварянето и затварянето на гръдния кош и кръста, трябва да знаете колко да въртите и в каква посока.
 6. Когато пренасяте тежестта, бъдете сигурни, че движението на вашите слабини е по вдлъбната крива и знаете къде е тежестта. Така също трябва да сте наясно как да движите бедрата си, съгласувано с пренасянето на тежестта.
 7. Гледайте натам, накъдето трябва.
 8. Дишайте съгласувано с движенията.

Ако помните изброените по-горе точки и практикувате съгласно тези правила вие ще можете да напредвате бързо. В противен случай вие ще се тормозите през цялото време.

ІІ. Абсолютна вътрешна сила

Ако практикувате формата правилно, вашата “ней дзин” или вътрешна сила, малко по-малко ще се развива. Какво всъщност е “ней дзин”? “Ней дзин” или вътрешна сила е обединената сила на тялото, на енергията и на съзнанието. Тя е много подобна на познатата ни сила. Разликата е в това, че “ней дзин” е много еластична. Тя притежава следните характеристики:

 1. Тя е обединената сила на цялото тяло, която се постига чрез точна координация на тялото, ръцете и краката. Цялото ви тяло трябва да бъде отпуснато, пръстите на краката трябва да са залепени за земята – ние да можем да залепнем към пода и да можем да прокараме силата от стъпалата през всички части на тялото.
 2. Тази сила се генерира чрез вътрешна ротация в полето на “дан-тиен” /в долната коремна област/. Всеки път, когато се движите, вашите движения трябва да бъдат породени от “дан-тиен”. С други думи, те трябва да бъдат контролирани от кръста ви. “Ако вашият кръст е неподвижен, неподвижни сте и самите вие.” или “ако вътре /дан-тиен/ е неподвижен, външното трябва да не се движи.” Класиците на Тайдзи казват: “Най-важното нещо е, че всичко трябва да бъде провеждано /включително отклоняването и парирането на атаката/ от гръдния кош и от кръста”, който в действителност е воден от “дан-тиен”. От вътрешната ротация в “дан-тиен” може да се извлече много голяма полза за здравето.
 3. Препоръчва се близка връзка между дишането и движенията. За повече информация, вижте друга моя статия на тази тема.
 4. Това е добре балансирана сила, съдържаща едновременно твърдо и меко. Уан Дзун-юуе в своя “Тайдзицюан Лун” казва: “Ин и Ян взаимно се пораждат и променят едно чрез друго. Тогава вие може да кажете, че разбирате дзин /вътрешната сила/.” Тайдзи формата съдържа твърдо и меко; отворено и затворено; реално и нереално, които са взаимно смесени едно с друго. В “бутащи ръце” има смесица от отклоняване и атакуване по едно и също време. Всичко това показва как Ин и Ян се съдържат в Тай Дзи.
 5. Това е спираловидна сила, произвеждана чрез “шън чан” /обърнете дланта навън/ и “ни чан” /обърнете дланта навътре/. “Чан си дзин” или копринената сила е породена не само чрез въртенето на дланите или ръцете, но от въртенето на цялото тяло – ръце, крака, кръст. Ето защо може да видите практикуващи Тай Дзи да се движат спираловидно нагоре и надолу. “Чан си дзин” не само помага на енергия ви да циркулира свободно по енергийните канали във вашето тяло, но също така акумулира сила. Тя е същината на практиката. Фактът, че практикуващия Тай Дзи е способен да залепне и да следва, да отклонява и да атакува по едно и също време, зависи в голяма степен от “Чан си дзин” или спиралната сила. Причината, поради която практикуването може да активира протичането на вашата енергия и да регулира функциите на вътрешните ви органи, също се крие в тази сила.
 6. Това е сила, която избива навън. Вашата вътрешна сила се движи първо наляво, ако вие искате да отидете надясно и по същия начин, отива първо нагоре, ако искате да слезе надолу. /С други думи тя се движи първо в противоположна посока, а движенията на гръдния кош и кръста, като тяхното отваряне и затваряне, действат по същия начин./
 7. Това е добре балансирана сила, която изисква практикуващият да потъне надясно в кръста и краката, ако силата му се наслагва вляво, vice versa. Неговият гръден кош трябва да се движи назад, ако той изпуска енергия напред.
 8. Тове е сила, която се движи от една част /или връзка/ в тялото към друга, не много по-различно от движението на червей.
 9. Това е добре обединена трислойна сила: горна, средна и долна. /Бележки на преводача: трите части могат да бъдат отнесени към цялото тяло: горна част, средна част и долна част. Те могат също да бъдат отнесени и като части на ръцете: рамо, лакът, длан. Когато една част от тялото атакува, останалите две трябва да я подсигуряват. Например, ако вие сграбчите моята ръка, аз ще ви ударя с моя лакът и дори с рамо, ако сте достатъчно близо. Когато се практикува форма самостоятелно, вие трябва да чувствате, че вашата вътрешна сила минава през рамото, лакътя и влиза в ръката./
 10. Това е сила, която ви дава баланс при пренасянето на тежестта на тялото ви.
 11. Това е сила, произвеждана от кръста, която се движи първо надолу и след това нагоре. /Една от характеристиките на “чан си дзин”./
 12. Това е пружинираща сила, която е гъвкава и експлозивна.

Горните характеристики на вътрешната сила се достигат посредством правилно и усърдно практикуване на Тай Дзи.

ІІІ. Ясно определено бойно изкуство

Тай Дзи Цюан е бойно изкуство – ни повече, ни по-малко. Неговото основно съдържание или духът му, се проявяват в същността му като бойно изкуство. Класиците на Тайдзи казват, че “практикуването на форма е практикуване на бой”. Ето защо проявата като бойно изкуство е най-важният елемент от изкуството. Докато практикувате Тайдзи форма, вие трябва:

 1. Да познавате своята позиция и позицията на вашия противник. Бъдете убедени, че вие знаете кога и къде той иска да атакува.
 2. Опитайте се да разберете проявата на бойното изкуство във всяко движение: дали то трябва да бъде неутрализиращо или атакуващо, дали е отбранително, завъртащо, пресиращо или бутащо и т.н.
Тайчи позиция с голи ръце
Грандмайстор Чън Сяоуан демонстрира класически комплекс с голи ръце

Това ще ви даде възможност да практикувате с чувство за определена цел, като по този начин ясно показвате, че практикувате форма от бойно изкуство, а не танц или упражнения за фитнес.

ІV. Еластична сила

Независимо дали практикувате Тайчи за здраве, за самоотбрана или от любов към изкуството, вие трябва да излъчвате голяма сила. Наблягането на използването на съзнанието е правилно, но неизползването на сила е неправилно, тъй като използването на съзнанието води до произвеждането на сила. Вашата Тайдзи форма трябва да носи такива качества като сила, скорост, гъвкавост и живост. В противен слуай това не е спорт. Вашата сила трябва да притежава следните характеристики: смес от Ин и Ян, сила на цялото тяло, сила, произвеждана чрез “шън чан” и “ни чан’, и еластична сила, при които спиралната сила, пружиниращата сила и силата, произвеждана чрез съзнанието и “дан-тиен” са от специално значение. Как можете да тренирате за да повишите тази еластична сила? Препоръчвам ви да работите усърдно върху следното:

 1. Увеличете времето за вашата практика. Практикувайте най-малко десет повторения на формата дневно, така че да можете достигнете десет хиляди повторения в рамките на три години.
 2. Дръжте ниски позиции, за да увеличите вашата стабилност и сила. Моят учител Чън Джао-куи наричаше тренирането в ниски позиции трениране, което води напред. Ниските позиции увеличават гъвкавостта и стабилността на ставите на раменете, бедрата, коленете и глезените, правейки възможна координацията между всички стави в цялото тяло.
 3. Повтаряйте единичните движения много пъти. Правете ги с “фа-дзин”, което означава чрез изпускане на силата. Може да поискате помощ от вашия учител при тази практика, която е подходяща главно за млади и енергични хора.
 4. Трябва да практикувате “бутащи ръце”, за да засилите вашата подвижност и еластичност. Практикуването на “бутащи ръце” може да ви помогне да усещате силата на вашия опонент, така че вие да може да го следвате и да използвате неговата сила, или да неутрализирате и да атакувате по едно и също време.
 5. Трябва да обогатите вашата Тайдзи форма със силово трениране, за да увеличите вашата вътрешна сила. Например, практикуването с Тайдзи прът, Тайдзи топка, Тайдзи drum и т.н. Вие може дори да удряте по торбичка за удряне, но трябва да го правите със спираловидни движения и експлозивна сила.
 6. Практикувайте с цялото си съзнание. Много учени и специалисти по бойни изкуства са доказали, че човешкото съзнание може да произвежда сила. Когато тренирате, си представяйте, че се биете с противник. Използвайте своето съзнание, което да породи сила, за да ударите своя противник. Практикувайки по този начин, вашето съзнание може да произвежда голяма сила. Това е една от причините практикуващите да наблягат на използването на съзнанието, когато практикуват.
 7. Практикувайте с различна скорост – смес от бавни и бързи движения.

V. Елегантен стил

В традиционната китайска култура, било тя калиграфия, живопис, драма, музика или бойни изкуства, навсякъде се набляга на стила. Тайчи не е изключение. На практикуващите Тайдзи се препоръчва да изразяват истинския дух на Тай чи по техен собствен начин, така, както го правят и останалите артисти. Така че практикуващите Тайдзи трябва да бъдат способни да покажат техен собствен стил в своите Тайдзи форми. За да достигнете до това, вие трябва:

Чън стил на Тай Чи - позиция
Грандмайстор Чън Сяоуан показва позиция от Тайчи
 1. Да разбирате философията на Ин и Ян, с която е просмукана традиционната китайска култура и е основа на всички китайски изкуства.
 2. Да разбирате бойната стратегия на Тайчи: да бъдете спокойни и с лице към своя противник. Ако не бъдете атакуване, няма нужда от обратна атака. Ако се опитат да ви засегнат, вие трябва да сте сигурни в спечелването на битката. Винаги показвайте, че сте спокойни и уверени, когато практикувате Тайчи.
 3. Тренирайте своето съзнание чрез практикуването на самостоятелни движения. Вие трябва да покажете, че съзнанието ви е на такова ниво, че може да се справи с всяка ситуация, ако се наложи. Така че вашата форма трябва да бъде изпълнена с енергия, което да покаже на зрителите, че вие имате страхотен дух. Практикуването на Тай Чи е не само трениране на тялото, а така също и на съзнанието. Наблюдаването на хора, практикуващи Тай Чи, доставя огромно удоволствие на съзнанието.
 4. Покажете ритъма на Тайчи. Бавното и бързото, мекото и твърдото, отвореното и затвореното, единството на цялото тяло и т.н. са само основните части на практиката. Те работят в хармония за да покажат изящността на изкуството, която понякога се проявява като летящ дракон или змия, а в други случаи изглежда като плаващи облаци или стремителни потоци. Поговорката – “цялото тяло е меко като че ли без кости и само енергията е освободена, всяка част от тялото може да бъде използвана като ръка за атака” е отличен пример за този ритъм.

VІ. Съгласуваност с теорията на Тайдзи

Вие трябва да научите основите на Тайдзи теорията и да я използвате като пътеводител във вашата практика, тъй като всяко движение има обосновка във философията на Тайдзи. Вие трябва да имате добри познания върху следното:

 1. Връзката между теорията на Тайдзи и традиционната китайска философия.
 2. Традиционната китайска медицина, особено частта за енергийните канали в човешкото тяло, за да може да разберете как тече енергията.
 3. Връзката между Тай Дзи Цюан и здравето.
 4. Медицина (лечение), което ще ви помогне по-добре да разберете вътрешната сила и бойните приложения.
 5. Класиците на Тайдзи. Учете ги внимателно, за да бъде формата ви правилна; тя се съдържа в теоретичните учения на класиците на Тайдзи.

Опитът показва, че онези, които разбират теорията на Тайдзи и могат да приложат знанията си в практиката, учат изкуството много по-бързо от онези, които не могат. Теорията на Тайдзи помага на хората да разберат как действа изкуството и им осигурява начин да научат повече за самите себе си. Добрите учители трябва да преподават теорията на Тайдзи и да показват как тя се прилага във формата и в “бутащи ръце”, така че техните ученици да могат да продължат да я изучават.

Процесът на трениране на Тай Чи

Това е, по същество, процесът на постоянното коригиране и преработване на вашата Тай чи форма, за да я издигнете на по-високо ниво. Този процес включва следното:

I. Учителят накъсва формата, учениците копират и учат внимателно

Моят учител, Майстор Чън Джао-куи, когато водеше частно училище, винаги питаше учениците: “Искате ли да научите Тайчи бързо или предпочитате да го научите детайлно?” Действително, изучаването му може да бъде по-бързо или по-бавно, може да бъде повърхностно или в детайли. Ако Учителят може да опише и демонстрира движенията съвсем ясно от самото начало, учениците ще ги изучават внимателно. Така може да се отнеме доста време, да кажем повече от година, да се научи цяла форма. Но цялостният учебен процес е по-бърз. От друга страна, когато практикувате форма, опитайте да го правите бавно. Особено, когато се прави “фа дзин”, където се изисква повече бързина, практикувайте вашата форма бавно – бавно, но не накъсано или без живост. “Ниска позиция + бавно движение” – това може да доведе до по-бързи резултати. Чън Син казва: “Когато трябва да бъдеш бърз, ти трябва да бъдеш по–бърз от своя противник, а когато трябва да бъдеш бавен, също трябва да бъдеш по-бавен от него.” Това показва защо практикуването на формата бавно е важно.

Тайчи форма - демонстрация
Тайчи форма - демонстрация

II. Учителят коригира формата на учениците; учениците тренират усърдно

Добрият учител ще подготви добри ученици. Ръководството на вашия учител и подкрепата на вашите другари са задължителни. Вашето собствено старание също е важно. Вие трябва да сте решени да вървите напред. Всеки път, когато практикувате формата, опитвайте да откривате от какво се нуждаете, за да я подобрите. Дори най-малките корекции или подобрения са от значение. Вашето разбирането за формата действително помага, т.е. чувството, че сте достигнали друго ниво всеки път, когато тренирате. С други думи, вие трябва да тренирате усърдно и да тренирате добре, за подобрявате нивото си през цялото време.

III. Тайдзи формата трябва да бъде сърцевината на вашите всекидневни тренировки, а “бутащи ръце”, единичните движния и силовите тренировки са добавъчни

Практикувайте формата всеки ден, така че да имате цялостна полза от практикуването й за здраве, за самоотбрана и за демонстративни изпълнения. Останалите части от тренировката могат да бъдат редувани.

IV. Начини и време за постигане на шестте характеристики

Всичко, за което съм говорил по-горе, е основата на работата в Тай Чи. От шестте характеристики, първата /правилната форма/ е стартовата позиция и трябва да бъде отработвана най-напред. След това вие можете да достигнете до другите със своя собствена скорост. Няма нужда да се следва точно редът, в който са описани тук. Но за да бъдете добър в Тай чи формата, вие трябва да тренирате наистина усилено поне три години, упражнявайки се от три до пет часа всеки ден. Това зависи също и от вашата интелигентност, вашето търпение и от ръководството на вашия учител. След като веднъж получите основите, върху които да стъпите, всичко зависи от вас – дали искате да построите десететажна сграда, двадесететажна сграда или небостъргач.

Написано от Майстор Ма Хун

Материалът е по източници от интернет
Превод – Световна Чън Сяоуан Тай Чи Асоциация България