МАЙСТОР СВЕТОСЛАВ СОМОВ

  • Вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан
  • Асоцииран към фамилия Чън в 20-то поколение от Грандмайстора
  • Основател и ръководител на Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация България
  • Над 30 години опит в Тай Чи и бойните изкуства

Майстор Светослав Сомов разказва за своя път в Тай Чи

Началото

Майстор Сомов изпълнява удар с крак
Майстор Светослав Сомов - традиционен Тай Чи комплекс с голи ръце

Майстор Светослав Сомов практикува бойни изкуства от 1988. С Тай Чи започва да се занимава през 1991 г. От 1997 започва да преподава Тай Чи.

От 2004 година Майстор Сомов активно участва в международни семинари и курсове в различни държави, ръководени от Грандмайстор Чън Сяоуан.

“В периода от 1991 до 2004 аз преминах през много неща в Тай Чи тук, в България. През 2004 година имах уникалния шанс и много голям късмет да срещна Грандмайстор Чън Сяоуан. В онзи момент той преобърна изцяло моите тогавашни представи за практиката на Тай Чи. Това беше момента, в който започнах моите тренировки от нула, следвайки неговото учение.”

Майстор Сомов изпълнява традиционен Тай Чи комплекс с меч
Майстор Светослав Сомов - традиционна Тай Чи практика с меч

Обучение и квалификация на Майстор Сомов - под ръководството на Грандмайстор Чън Сяоуан

В края на месец март 2009 година Майстор Светослав Сомов е приет за вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан и е асоцииран като член на фамилия Чън в 20-то поколение. Церемонията по приемането е проведена в “Меката” на Тай Чи – Чъндзягоу, Китай в присъствието на много официални лица и гости от цял свят.

“Асоциирането към фамилията и приемането за вътрешен ученик са изцяло в духа на китайската традиция. Това е едно своеобразно признание за ученика, завършването на един етап и преминаването към съвършено друго ниво на обучение и познание.”
Майстор Светослав Сомов

След приемането му във фамилия Чън, Майстор Сомов започва да изучава изкуството на Тай Чи на едно много по-дълбоко ниво лично от Грандмайстор Чън Сяоуан. Индивидуалното обучение и личната връзка с Грандмайстора и с членовете на неговото семейство му дават възможност да достигне до ниво на умение и майсторство, непознато до този момент в България.

Майстор Светослав Сомов – класически Тай Чи комплекс с алебарда

Церемония за приемане на Майстор Сомов за вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан
Майстор Светослав Сомов на церемонията по приемането му за вътрешен ученик от Грандмайстор Чън Сяоуан и присъединяването му към семейството на Грандмайстора (фамилия Чън) в 20-то поколение
Майстор Сомов със своя учител Грандмайстор Чън Сяоуан на церемонията по приемане на вътрешни ученици
Майстор Светослав Сомов със своя учител Грандмайстор Чън Сяоуан на церемонията по приемането му за вътрешен ученик на Грандмайстора
Майстор Сомов на тренировка по Тай Чи със своя учител Грандмайстор Чън
Майстор Светослав Сомов на тренировка със своя учител Грандмайстор Чън Сяоуан в тренировъчната зала в Чъндзягоу, Китай

Майстор Сомов и членовете на фамилия Чън - персонални обучения и контакти

Принадлежността на Майстор Сомов към фамилия Чън му дава рядката възможност да контактува отблизо с едни от най-големите имена в Тай Чи по целия свят. Той гостува в родното място на Тай Чи – селището Чъндзягоу, където изкуството е създадено, посещава манастира Шаолин и други средища на китайската традиция, култура и бойни изкуства.

Визитите на Майстор Сомов в дома на Грандмайстор Чън Сяоуан в Китай, както и по покана на неговите синове са възможност за интензивни тренировки и персонални обучения, а също и нов досег с китайската култура и начин на живот – не като турист, разглеждащ забележителности, а като човек, преживяващ тяхното ежедневие, начин на живот и приемащ традициите им.

Изключително ценни и ползотворни са гостуванията на Грандмайстор Чън Сяоуан и неговите синове у нас. Те посещават България по личната покана на Майстор Сомов. Гостуванията на майсторите от фамилия Чън тук дават възможност на всички членове на Българската Асоциация да се докоснат до най-високото ниво на Тай Чи умение в света, до традицията и древната култура на Китай и да приемат знанията директно от човека, който е живата легенда на тази практика.

Майстор Сомов в залата по Тай Чи в Чъндзягоу с Грандмайстор Чън Сяоуан
Майстор Светослав Сомов със своя учител Грандмайстор Чън Сяоуан в тренировъчната зала в Чъндзягоу, Китай
Майстор Сомов с Грандмайстор Чън Сяосин в Чъндзягоу, Китай
Майстор Светослав Сомов с Грандмайстор Чън Сяосин (брат на Грандмайстор Чън Сяоуан), Чънздягоу, Китай
Майстор Сомов с Майстор Чън Джъцян в Чъндзягоу, Китай
Майстор Сомов с Майстор Чън Джъцян (син на Грандмайстор Чън Сяосин) в тренировъчната зала в Чъндзягоу, Китай
Майстор Светослав Сомов пред манастира Шаолин
Майстор Сомов пред входа за манастира Шаолин
Майстор Сомов заедно с монах от манастира Шаолин
Майстор Светослав Сомов с един от монасите в манастира Шаолин
Майстор Сомов в музея на Тайчи в Китай
Майстор Сомов в музея на Тайчи в Чъндзягоу, Китай
Майстор Сомов с Майстор Хуан Ша
Майстор Сомов в дома на Грандмайстор Чън Сяоуан с неговата снаха Майстор Хуан Ша
Майстор Сомов с Майстор Чън Дзюн в неговата тренировъчна зала по Тайчи
Майстор Чън Дзюн (най-големият син на Грандмайстор Чън Сяоуан) с Майстор Сомов в тренировъчната зала на Майстор Чън в Китай
Майстор Сомов с Майстор Чън Дзюн и неговия син
Майстор Сомов заедно с Майстор Чън Дзюн (най-големият син на Грандмайстор Чън Сяоуан) и неговия син, Китай
Майстор Чън Индзюн с Майстор Светослав Сомов
Майстор Сомов с Майстор Чън Индзюн (син на Грандмайстор Чън Сяоуан)
Майстор Чън Индзюн и Майстор Светослав Сомов демонстрират бутащи ръце
Демонстрация на Майстор Чън Индзюн и Майстор Сомов пред членове на българската Асоциация
Персонално Тай Чи обучение на Майстор Сомов с Грандмайстор Чън
Майстор Сомов на персонално обучение с Грандмайстор Чън Сяоуан
Майстор Сомов заедно с Грандмайстор Чън
Майстор Сомов с Грандмайстор Чън Сяоуан
Майстор Сомов на персонално обучение при Грандмайстор Чън
Майстор Сомов на персонално обучение при Грандмайстор Чън Сояуан

Тай Чи в България - Световната Асоциация с клон у нас

Майстор Сомов и Майстор Чън Индзюн заедно с членовете на Тай Чи Асоциацията от София и Пловдив
Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация България с Майстор Чън Индзюн и Майстор Светослав Сомов

“Осъзнавайки ползите от практиката на Тай Чи и огромните положителни ефекти, които тя носи, реших, че би било полезно за всички нас ако тези знания бъдат споделени. Преподавам учението на Чън Сяоуан така, както той го преподаваше на мен. Преподавам традиционната система в нейната цялост, без да спестявам нито един неин аспект.”
Майстор Светослав Сомов

Майстор Сомов преподава лично във всички групи към Тай Чи Асоциацията в София и Пловдив. Дълбокото разбиране на философската основа на изкуството и високото ниво на майсторство са предпоставки за качество на обучение на световно ниво. Членовете на Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация – България имат възможност да се докоснат до автентичното изкуство на Тай Чи и да черпят многобройните ползи от практикуването му. Със своя над 30 годишен опит в Тай Чи Майстор Сомов е помогнал на много хора да променят живота си, да станат по-здрави, по-спокойни, по-уверени в себе си, да постигат с лекота своите цели.

Тренировка по Тай Чи на Световна та Асоциация
Обща тренировка на Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация България
Тренировка по Тай Чи Пловдив
Майстор Сомов разяснява принципите и теорията на Тай Чи
Тренировка по Тай Чи София
Майстор Светослав Сомов коригира позиция за статична медитация