Лао Цзы едет на быке

Първият небесен пратеник на земята - Лао Дзъ

Лао Дзъ е роден през 604 г.пр. Хр. в царство Чу. Първоначално е носил името Ли Ър, после – Ли Дан. Служил е като чиновник – пазител на архива и съветник на джоуския управник Пин Уан (770 – 720 г. пр. Хр.). Дълго време Лао Дзъ се опитвал да създаде сред хората образа на по-добър живот, но когато заради глупаво управление в царство Джоу настъпил упадък, мъдрецът оседлал бивол и потеглил на запад.

Съобщава се, че пристигането на Лао Дзъ на пограничната застава Хангугуан било предшествано от появата на чудесни петцветни облаци. Стражът на заставата Ин Си бил умен и веднага разбрал какво предвещават тези облаци. И действително, скоро там се появил величествен старец, възседнал бивол. Стражът се поклонил доземи и, оказвайки дълбока почит, бил удостоен с кратък разговор.

В странстванията си Лао Дзъ бил придружаван от слуга на име Сюй Дзя, който му служел в продължение на няколкостотин години благодарение на хапче за безсмъртие, положено под езика му. Възползвайки се от присъствието на стража, Сюй Дзя започнал безцеремонно да иска от Лао Дзъ заплата за всички прослужени столетия. Раздразнен от нахалството на слугата, Лао Дзъ извадил изпод езика му хапчето. В този момент пред очите на пограничния чиновник Сюй Дзя се разсипал на прах и дошъл в състоянието, в което трябвало да се намира отдавна, ако бил умрял от естествената си смърт в полагащия му се срок. Потресеният Ин Си помолил Лао Дзъ да напише текст, в който да изложи учението, позволяващо му да твори такива чудеса. Така се появил този “труд в две части”, както го характеризира историкът Сима Цян, който труд по-късно бил наречен “Дао Дъ Дзин”.

Ин Си станал първият ученик на Лао Дзъ и станал известен под имет Гуан Индзъ – Мъдрецът от заставата. Наблюдаващият заставата така дълбоко възприел духовния импулс на Лао Дзъ и целия се проникнал от мъдростта на учението му, че скоро сам съствил забележителния даоски трактат “Гуанин Дзъ”(“Мъдрецът от заставата Гуанин”).

Къде отишъл след това удивителният човек Лао Дзъ, къде е завършил своя път – това остава една привличаща вниманието загадка на древното предание. Легендите потвърждават, че се е появил като Дзян Шудзъ – съветник на цинския управител Му Гун (665 г. пр. Хр.), и като Фу Цинцюн във времената на “великите варвари”, и като безсмъртния даос Уан Фанпин по време на династията Хан. В “Книга за превъплъщенията на Лао Дзъ” (“Лао дзъ бян хуа дзин”) има описания на пет появявания на Лао Дзъ близо до Чънду в периода 132 – 155 година. В памет на неговото последно появяване в планината Байлушан през 185 г. бил построен храм, посветен на Небесния учител Лао Дзъ. Съществува доктрина за “просвещение на варварите” , съгласно която будизмът възниква в Индия вследствие на проповедите на пристигналия от Китай Лао Дзъ. Но Сима Цян открито признава: “Никой не знае какво е свършил той.” А традиционната версия на школата “Сян-фо” утвърждава мнението, че Лао Дзъ се е превърнал в безсмъртен странник, когото започнали с уважение да наричат Тайшан Лаодзюн (“Височайшият господин Лао”) и който живее в своето обиталище отвъд облаците – двореца Тушита, намиращ се под трийсет и третото небе. Несъмнено е това, че изчезването на Лао Дзъ от полезрението е дало мощен тласък на развитието на даоското учение.

Рожденият ден на Лао дзъ се празнува в Китай ежегодно на 15 число на втория месец според лунния календар.

Материалът е по източници от интернет
Превод – Световна Тай Чи Асоциация  България