Древна миниатюра сексуална поза

СУНЮЙ ДЗИН - ТРАКТАТ "КАНОН НА ЧИСТАТА ДЕВА"

Жълтият император (митическа фигура от началото на китайската цивилизация) попита Чистата дева (Сунюй) – богинята, владееща тайната на дълголетието: “Ако предпочитам да живея дълго време без полови сношения, какви ще бъдат последствията?” Чистата дева отговори: “Много лоши. Небето и земята се движат подредено, а Ин и Ян преливат едно в друго и си взаимодействат. Човек трябва да им подражава и да следва законите на природата. Ако Вие се отказвате от сношения, жизнените Ви сили ще се блокират, а Ин и Ян ще се разбалансират.” -“А как в такъв случай да ги приведа в ред?” -“Ако Вашият нефритен ствол (пенис) не се използва, мъжката същност загива, затова са му необходими редовни упражнения . Сексът е задължителен за мъжа, но той трябва да знае как да се държи, тъй като невежеството в дадения случай е опасно.”

Жълтият император попита Чистата дева: “Жизнените ми сили са изтощени, живея в тъга и страх. Какво трябва да направя?” Чистата дева отговори: “Слабостта и остаряването на човек произхождат от злото, предизвикано от взаимоотношенията на Ин и Ян. Жена, която побеждава мъжа е подобна на вода (елемент ин), гасяща огън (елемент ян). Но ако Вие знаете как да постъпвате, любовта се превръща в тигел, където жизнените същности се смесват и се подхранват една друга. Затова трябва да се обучите на метода Ин и Ян, за да изпитате всички удоволствия. Пренебрегвайки ги, скоро ще умрете. Насладите ви ще доведат до нещастие, не забравяйте това.”

Жълтият император попита: “Правилно ли е да се занимаваме с любов, сдържайки се?” Чистата дева отговори:” Когато здрав мъж се среща с привлекателна жена, те трябва да бъдат в добро разположение на духа и в съответното настроение: мъжът трябва да започне меко, да не прониква дълбоко и да се движи напред-назад без да бърза. Целта се състои в това да задоволи жената съхранявайки цялата си енергия и без да се измори. Друг път няма.”

Жълтият император попита Чистата дева: “Диханието ми – Ци отслабна, загуби хармония. В сърцето ми няма радост. Организмът ми постоянно се страхува от някакви опасности. Какво може да се направи в този случай?” Чистата дева отговори: “Такова отслабване на организма настъпва у всеки човек, когато наруши пътя на съединение на Ин и Ян(1). Та нали жената преодолява мъжа, както водата преодолява огъня. Ако знаеш това и приемеш знанието, то точно по такъв начин ще си способен да смесиш в котлето петте вкуса(2), приготвяйки яденето. Ако знаеш начина за съединяване на Ин и Ян, ще съумееш да изпиташ всичките пет вида удоволствие. А ако не владееш това изкуство, животът ти ще свърши по-рано, отколкото ти е било писано. Нима може да не се отнасяш към това знание с цялата си сериозност, ако искаш да получаваш удоволствие?”

Чистата дева каза: “Има Избрана дева, която може в тънкости да постигне Пътя Дао на това изкуство”. Господарят заповяда на Избраната дева да попита патриарха Пън Дзу за начините за удължаване на живота, за постигане на максимално дълголетие. Пън Дзу каза: “Обичай семето Дзин(3), храни духа си Шън(4), приемай разнообразни лекарства и ще съумееш да удължиш живота си. Обаче ако не следваш пътя за правилно съединение на Ин и Ян, тогава няма да има полза от приемането на лекарства. Мъжът и жената се създават един друг, както Небето и Земята се пораждат взаимно. Небето и Земята спазват пътя на единението, затова и няма крайна граница в тяхното съществуване. Човекът губи пътя на обединяване и разделяне, което постепенно го довежда до преждевременен край. Ако си способен да избегнеш действия, които постепенно нанасят вреда и постигнеш изкуството на съединение на Ин и Ян, по такъв начин ще откриеш пътя към безсмъртието. Избраната дева се поклони два пъти и промълви: “Искам да чуя от вас за това най-важно учение.” Пън Дзу отговори: “Пътят не е толкова труден на теория. Затова хората не могат да повярват в него и да приемат да го практикуват. В момента господарят се занимава с множество дела, поддържайки реда в Поднебесната и, разбира се, не е способен напълно да изучи цялото изобилие от съществуващи изкуства. Но ако многото наложници в харема му се ползват с височайшето му благоволение, му е абсолютно необходимо да познава същността на методите за съединение с жена. Тя се заключава в следното. Ако любиш много млади девойки и при това не допускаш често изхвърляне на семе, тялото ти става леко и всички болести го напускат.”

Чистата дева каза: “Когато се справяш с противника, трябва да гледаш на него като на късче керемида или негоден камък, а към себе си се отнасяй като към злато и нефрит. Ако почувстваш, че семето – Дзин потрепва, то с цялата си бързина трябва да се върнеш на своя територия. Когато си с жена, дръж се все едно яздиш с прогнил повод кон, носещ се над дълбока пропаст с дъно, осеяно с кинжали, в която рискуваш да паднеш. Ако си способен да обичаш своето семе – Дзин, възпроизвеждащата си сила, то жизнеността ти не ще се изтощи никога.”

Жълтият император се обърна към Чистата дева със следния въпрос: “А ако желаейки да удължа живота си спра да се съединявам с жени, правилно ли ще е?” Чистата дева отговори: “Не, това е неправилно. Ами че при Небето и Земята съществува цикъл на отваряне и затваряне, а Ин и Ян осъществяват въздействие и трансформация. Човекът е длъжен да им подражава с действията си, да следва законите на смяната на четирите сезона. И ако ти имаш желание да се съединиш с жена, а не го правиш, духът ти – Шън и жизнената ти енергия – Ци(5) няма да се разгръщат с пълна сила, ще се наруши взаимодействието на Ин и Ян в организма ти. Как ще успееш да станеш по-силен(6) в такъв случай? Ако тренираш диханието – Ци и имаш много полови контакти, ще съумееш да изхвърляш от организма си старото и да задържаш новото(7) – в резултат ще му помагаш. Ако не привеждаш в движение нефритения си ствол(8), то избягвайки външната опасност ще загинеш в собственото си жилище. Затова, имайки постоянно полови сношения, ти практикуваш направляване и издърпване – Дао-Ин(9). Способността да се движиш и да не свършваш можем да наречем изкуство на възвръщането на семето. А възвръщането на семето се явява път за укрепване на организма и удължаване на живота.”

В “Канон на Чистата дева” се казва: Жълтият император попита: “Как в съединяването на Ин и Ян може да се спазва ритъм и мярка?” Чистата дева отговори: “Съществува начин за свързване на мъжа и жената и ако се спазва неговата форма и съдържание, мъжът се избавя от старостта, развива диханието – Ци, жената се избавя от всички болести, в сърцето и ума се запазват доволството и радостта, засилва се жизнената енергия. Но ако не си способен да осъшествиш свързването по този начин, постепенно остаряваш и се разболяваш. Ще ти кажа, че същността на този метод се заключава в това да правиш устойчиво диханието – Ци, да успокояваш сърцето, да хармонизираш волята, да хармонизираш намеренията, да съединяваш на семето и духа. В резултат трите дихания – Ци(10) трябва по този начин да изпълняват функциите си, а духовният свят – Шън Мин(11) – достига единство, възвръщайки се в изначалното си състояние. Такъв човек не страда от жега и студ, не гладува и не преяжда, организмът му е устойчив, тялото – здраво, а мислите – истински. По характер е спокоен и търпелив. Не потъва дълбоко, движи се бавно, влиза и излиза. Старае се да достави удоволствие на жената, следвайки желанията и. По този начин се появява мярка за неговите желания и стремления и той не се осмелява да нарушава правилата. Затова мъжът, ръководейки се от гореописаното, винаги се намира в разцвета на силите си, а жената е доволна и радостна.”

В “Канон на Тъмната дева” се казва: “Жълтият император попита Тъмната дева: “Чистата дева ме научи на изкуството на съединението на Ин и Ян и аз го овладях. Сега искам да възстановя жизнените си сили, узнавайки и останалите методи на този път.” Тъмната дева отговори: “Движението между Земята и Небето трябва да се въплъщава в движението на Ин и Ян. Ян, съединявайки се с Ин се трансформира. Ин, съединявайки се с Ян се разпространява. Едно движение Ин и едно движение Ян се допълват, така се осъществява актът. Затова в мъжа чувството се изразява в здраве и сила, а при жената движението води до разкриване и разширяване. Когато двете дихания Ци се съединят(12), семето Дзин се излива във взаимопроникващи се течности. У мъжа има осем свързвания, а жената притежава девет палата. Ако на практика се изгуби мяра, у мъжа се образуват пъпки и циреи, а при жената се нарушава месечния цикъл. В резултат възникват стоте болести, убива се жизнената сила и настъпва ранна смърт. Ако си способен да вървиш по този път, ще изпиташ радост и ще останеш силен, годините на живота ти ще се удължат, а видът ти винаги ще е цветущ.”

Жълтият император каза: “Ето, у мен се появява желание и се опитвам да осъществя съвокупление. Но нефритеният ствол не се повдига, изчервявам се от срам и ми е неловко, търкулват се капки пот, подобни на бисери. А в сърцето ми пламти въжделение, опитвам се да си помогна с ръка, но не зная как да го направя. Искам да чуя за този случай.” Чистата дева отговори: “Това, за което ме питаш, Господарю, може да се случи на много хора. Разбира се, че съществуват закони и правила, по които да се осъществява желанието за съединяване с жена. Най-напред трябва да се хармонизира диханието Ци и тогава нефритеният ствол се повдига. Спазвай петте постоянства(13), пази чувствата в деветте области. Жената притежава пет съблазни, които се стремят към удовлетворение. С всички сили се въздържай от изливане на семето. Удържай течността в устата(14). Тогава семето и диханието ще направят кръг и трансформирайки се, ше изпълнят костния и главния мозък. Спазвай правилата, пазещи от седемте загуби(15). Следвай пътя, водещ към осемте ползи(16). Бъди постоянен и ще можеш да запазиш организма си здрав и пълен с истинско дихание – Ци(17). Всички болести ще напуснат тялото. Вътрешните органи Фу и Джан ще станат здрави и силни, а кожата ще сияе с мек блясък. Във всеки полов акт органът ще се повдига, а енергията и силата ще се усилват стократно. Партньорът ти ще се поклони пред теб – откъде тогава ще дойде срамът?”

В “Канон на Тъмната дева се казва: Жълтият император проговори: “Ако по време на акта жената не изпита оргазъм, тялото и не се движи и не се отделя течност. Ако нефритеният ствол не е силен, малък е или в него няма мощ какво да направим?” Тъмната дева отговори: “Ин и Ян се чувстват един друг и реагират при контакт. Но ако Ян не влезе в контакт с Ин, няма удоволствие. Ако Ин не влезе в контакт с Ян, няма възбуда. Мъжът желае съвокупление, а жената не изпитва удоволствие. Жената желае съвокупление, а мъжът не иска. Щом няма единство на двете сърца, семето и диханието не се възбуждат. Ако към това прибавим рязко влизане на члена и треперливо излизане няма да се стигне до екстаза на любовта. Когато мъжът жадува да обладае жената, а жената жадува да обладае мъжа, чувствата и мислите им са в съгласие и в сърцата им цари радост. Тялото на жената трепери от възбуда и чувствайки това, мъжкият ствол се изпълва. Мъжкият орган действа с влагалището на женския. Влагата на семето тече. Волно и свободно се движи нефритеният ствол, ту плавно, ту рязко влиза в разтварящия се нефритен палат (юй ху). Вършиш работата си без умора, заставяйки партньора си да изпитва удоволствие. Вдишваш семето Дзин, задържаш диханието – Ци, в резултат се овлажнява червения палат (джу шъ)(18). А сега ще ти изброя осем метода за действие и ти трябва да ги запомниш. Това са сгъване и разгъване, движение надолу и движение нагоре, придвижване напред и отстъпване, накланяне и сгъване. И ако господарят бъде внимателен в изпълнението на тези правила, никога няма да допусне грешка.”

В “Канон на Чистата дева се казва”: Жълтият император каза: “Искам да узная най-добрите начини за съединение на Ин и Ян.” Чистата дева отговори: “Преди да бъде овладяна, жената трябва да легне, да се отпусне и да се успокои. После тя повдига крака, а мъжът се намества между тях. Той я целува, играейки си с езика и, внимателно взема нефритения ствол в ръка и тропа на портата от едната и от другата страна и след известно време бавно и плавно влиза вътре. Ако нефритеният ствол е голям и дебел, влиза на дълбочина половин цун. Ако е тъник и малък, се вкарва на един цун. После без всякакви поклащания се изважда, след което отново се вкарва. По този начин можем да се избавим от сто болести. В никакъв случай не трябва да се допуска изхвърляне на семето. Когато нефритеният ствол влиза в нефритените двери се заражда естествена топлина, при което жената започва самопроизволно да се движи, поклащайки се срещу мъжа и съединявайки се с него, затова се увеличава дълбочината на проникване. В резултат и у мъжа, и у жената изчезват сто недъга. Вкарвай плитко и когато се натегнат струните на цитрата (цин сян)(19), вкарай на дълбочина три и половина цуна. След това трябва да затвориш уста и броейки наум до девет да потънеш постепенно и когато достигнеш най-отдалеченото място на кунлунския камък (кун шъ)(20) трябва, движейки се дотам и обратно, да съединиш уста с устата на жената и да вдишаш диханието Ци. Ако минеш по този път девет пъти по девет, ще стане както е казано.

Жълтият император попита: “Кои са петте постоянства?” Чистата дева отговори: “Нефритеният ствол наистина притежава петте постоянства. Той, както се говори, живее уединено на потайно място; бивайки умерен, съхранява достойнството си; вътре в себе си съдържа висшата добродетел – Дъ; може да работи безкрайно дълго. Нефритени ствол се стреми към свързване, по този начин въплъщава способността за контактуване (жън). Наличието на пустота вътре в него изразява способността за спазване на дълга (и). Наличието на съчленение изразява способността за спазване на нормите (ли). Това, че при наличие на желание се повдига, а при отсъствието му остава неподвижен свидетелства за вяра (син). Преди да започне да действа той се повдига и отпуска и това изразява способността за знание (джи). По такъв начин съвършено мъдрият чрез спазване на петте постоянства спазва мярката. Способността за контакт се заключава в това, че при пожелаване на акта се отдава семе, но се губи силата. Способността за спазване на дълга се заключава в това, че съсредоточавайки вниманието си върху пустотата осъзнава необходимостта от спазването на вътрешна забрана и се старае да се въздържа от много плодове. В резултата следва пътя на въздържанието. Но тъй като е длъжен да отдава безкористно, тук мерило ще бъде способността за спазване на норми. Пазейки искреността на помислите си и придържайики се към това, той проявява вяра. И при това той се стреми към изучаване на начина за сношение. Така органиъм, който е способен да съблюдава петте постоянства може да удължи дните на своя живот.”

Жълтият император попита: “Как мога да разбера степента на удовлетворение на жената?” Чистата дева отговори: “За да узнаеш изменението на състоянието на жената и да знаеш причините за него има пет признака, пет желания и десет движения. Съществуват следващите проявления на петте признака. Първо, лицето почервенява и в този момент трябва бавно и плавно да съединиш половите органи. Второ, гърдите стават твърди и носът се изпотява, в този момент трябва бавно и плавно да влезеш навътре. Трето, гръклянът пресъхва, а гърлото се овлажнява със слюнка, в този момент трябва бавно и плавно да поклащаш члена. Четвърто, половият орган на жената овлажнява и в този момент трябва бавно и плавно да потънеш дълбоко. Пето, когато влагата залива седалището трябва бавно и плавно да излезеш.” Чистата дева каза: “В зависимост от това кое от петте желания виждаш, можеш да узнаеш моментното състояние на жената. Когато в мислите си тя се стреми към съединяване, затаява дъх и преустановява движенито на белите дробове. По-нататък, когато половият и орган – Ин се стерми към съединение, тя разширява ноздри и отваря уста. По-нататък, когато семето Дзин стане неспокойно, жената потреперва и прегръща мъжа. После, когато обилна пот намокря постелята, значи че сърцето и се стреми към удовлетворение. Накрая, когато тя се стреми към висшата степен на удоволствие тялото и се изпъва и тя затваря очи.” Чистата дева каза: “А ето и проявлението на десетте движения. Първо, когато жената прегръща мъжа с две ръце – значи, че се стреми да се приближи с тялото си, за да събере половите органи. Второ – жената напряга таза си, триейки се в мъжа, който е отгоре. Трето – изпъчва корем, стараейки се максимално да разкрие половите си органи. Четвърто – започва да движи таза си, стараейки се да направи удоволствието по-остро. Пето – повдига крака, стискайки мъжа с тях, за да увеличи дълбочината на проникването. Шесто – обхваща мъжа с крака и ги скръства, за да създаде триене в дълбочина. Седмо – започва да се поклаща настрани, за да може в дълбочината на влагал ището членът да се движи наляво и надясно, удряйки се в стените му. Осмо – жената се повдига с цяло тяло, притискайки се плътно към мъжа и потрепервайки, за да постигне по-голямо удоволствие.Девето – жената отпуснато се разтваря, което свидетелства за удовлетворение на цялото тяло. Десето – влагалището се овлажнява, което е признак за отделяне на семе. С наблюдаване на гореописаните проявления може да се съди за степента на удовлетворение на жената.”

В “Канон на Тъмната дева се казва”: Жълтият император проговори: “Ако у мен възникне желание за съвокупление, а стволът не се повдига, трябва ли да полагам усилия, за да извърша акта?” Тъмната дева отговори: “Не трябва. Нали същността на желанието за съвокупление се състои в това, че само мъж, дочакал четирите явявания може да приведе в действие деветте дихания – Ци на жената.”

Жълтият император попита: “Какви са тези четири явявания?” Тъмната дева отговори: “Ако нефритеният ствол не се напряга, значи не се е явило хармонизиращото дихание (хъ ци). Ако се напряга, но размерът му не се увеличава, не е дошло мускулното дихание – Ци. Ако размерът му се увеличава, но не се втвърдява, не се е явило костното дихание – Ци. Ако се втвърдява, но не е горещ, не е дошло диханието на духа (шън ци). Така напрегнатостта – това е светлината на пътя към семето – Дзин. Увеличаването на размера е ключалката, спираща семето. Твърдостта е крилото на вратата, водеща към семето. А горещината е отворът на вратата на семето. Трябва да контролираш четирите явявания на диханията Ци, за да можеш осъзнавайки пътя да задържиш вниманието си при дърпането на пусковия механизъм. Тогава, откриивайки пътя на семето няма да го излееш напразно.”

В “Канон на Тъмната дева се казва”: Жълтият император проговори: “Добре. А как мога да разбера, че деветте дихания – Ци на жената започват да действат?” Тъмната дева отговори: “Трябва да следиш за техните проявления. Ако жената диша тежко и преглъща слюнка, действа диханието – Ци на белите дробове. Ако жената простенва и целува мъжа, действа диханието – Ци на сърцето. Ако жената прегръща и притиска мъжа, действа диханието – Ци на далака. Ако вратата на Ин се овлажнява, действа диханието Ци на бъбреците. Ако жената започне любовно да хапе мъжа, действа диханието – Ци на костите. Ако жената обхване мъжа с крака, действа диханито – Ци на сухожилията. Ако жената поглажда и докосва нефритения ствол, действа диханието – Ци на кръвта. Ако жената си играе със зърната на мъжа, действа диханието – Ци на тялото. За да разбереш смисъла на гореказаното, трябва дълго време да наблюдаващ действието на диханието – Ци по време на съвокупление. Ето по такъв начин действат деветте дихания и ако някое от тях не се задейства по време на акта, това може лесно да причини вреда. Затова е нужно да се привеждат в действие всичките девет.”

В “Канон на Тъмната дева се казва”: Жълтият император каза: “Нищо не чух за така наречените девет метода. Искам да ми ги изброиш и да ми обясниш значението им. Ще ги съхраня в каменния палат (шъ шъ) и ще ги приложа на практика.” Тъмната дева отговори: “Ето ги деветте метода. Първият се нарича “драконът се премята презглава”. Жената лежи по гръб, а мъжът е отгоре. Бедрата и се притискат към леглото. Жената разтваря влагалището с ръце, приемайки нефритения ствол, който се вкарва отдолу откъм мястото между ануса и половия орган (хуей ин). Така ударът е отправен нагоре. Движи се бавно и свободно. Осем пъти се вкарва повърхностно, два пъти дълбоко. Движейки се напред, умира, връщайки се назад, се ражда. Членът става силен и здрав, а жената се удовлетворява изцяло. И когато жената достигне до оргазъм, актът се прекратява естествено. В резултат се излекуват стоте болести. Вторият метод се нарича “крачката на тигъра”. Жената лежи ничком, повдига задница, отпуска глава. Мъжът застава на колене отзад. Обхваща с ръце корема и и вкарва нефритения ствол, стараейки се да е колкото може по-надълбоко, вкарва и изважда члена, притискайки се силно към жената. Прави движенията напред-назад пет пъти по осем, това е мярката. Половият орган на жената Ин се разтваря широко, семенната течност се разплисква навън. Актът свършва, партньорите си отдъхват. В резултат не възникват болести, мъжът става по-силен. Третият се казва “маймунско залавяне”. Жената лежи по гръб, мъжът хваща и опира бедрата и коленете и на гърдите, така че задницата и гърбът и да се повдигнат. След това нефритеният ствол влиза вътре. Жената прави поклащащи се движения. Семенната течност блика подобно на дъжд. Мъжът вкарва члена на максимална дълбочина. Членът е силен и напрегнат. Жената стига до оргазъм, актът се прекратява. По такъв начин може да се излекуват стоте болести. Четвъртият се нарича “долепяща се цикада”. Жената лежи по лице, тялото и е изпънато. Мъжът ляга отгоре с лице надолу и вкарва нефритения ствол изотзад. Жената леко повдига задните си части, з а да прихване червеният бисер (чи джу)(21). Движенията се правят шест пъти по девет. Жената се възбужда, семето се излива. В половия орган Ин започват резки движения, в резултат на което той се разтваря навън. Актът завършва, когато жената стигне до оргазъм. В резултат могат да се излекуват седемте нарушения. Петият се казва “костенурката подскача”. Жената лежи по гръб и сгъва крака в коленете, а мъжът ги побутва още, така че коленете да докоснат гърдите. После вкарва нефритения ствол, ритмично намалявайки и увеличавайки дълбочината на проникването и по този начин достига целта си. Жената в удоволствието си се поклаща с цяло тяло, повдигайки се нагоре. Пролива се семенна течност, а дълбочината на проникване на члена достига своя максимум. Актът завършва, когато жената почувства удовлетворение. Ако в този случай мъжът не изхвърли семето си, силата му нараства многократно. Шестият се нарича “фениксът се чифтосва”. Жената лежи по гръб и сама повдига крака. Мъжът застава на колене, оказвайки се между бедрата и. Опирайки се с две ръце на леглото той вкарва нефритения ствол в кунлунския камък (влагалището). Членът е твърд и горещ, потъва вътре и в резултат жената отговаря на движенията. Действието се извършва три пъти по осем. После задницата рязко се притиска, половият орган на жената се разтваря и от него се изхвърля семенна течност. Когато жената се удовлетвори актът се прекратява. Така се лекуват стоте болести. Седмият се казва “заекът си облизва козината”. Мъжът лежи по гръб, протегнал крака, а жената седи отгоре така, че краката на мъжа са между коленете и. Жената докосва с глава краката на мъжа, а ръцете си опира в постелята. След като отпусне глава се вкарва нефритения ствол. Както се казва, натягат се струните на цитрата. Жената, изпитвайки удоволствие, отделя семенна течност. Тя тече обилна, като от извор. В радост и веселие, в хармонията на удовлетворението се възбуждат и духът и телесната форма. Когато жената се удовлетвори, актът се прекратява. По този начин се предотвратява възникването на стоте болести. Осмият се нарича “рибите се докосват с люспи”. Мъжът лежи по гръб, жената сяда отгоре, краката са изпънати напред. Бавно се вкарва члена, докато влезе не много дълбоко и се спира. Не трябва да се вкарва много дълбоко. Трябва да напомня на начина, по който бебето засуква майчината гръд с устни. Движи се жената. Мъжът трябва да се сдържа да не свършва възможно най-дълго. Когато жената се удовлетвори мъжът изважда члена. Така се лекуват блокажи и неправилни натрупвания на диханието Ци. Деветият се казва “жеравите сплитат шии”. Мъжът седи, протегнал крака напред, жената сяда върху бедрата му и обгръща шията му с ръце. Нефритеният ствол влиза и се старае да изпълни цялото пространство вътре. Мъжът обхваща с ръце задните части на жената, помагайки и да се качи нагоре. Жената изпитва удоволствие и пролива семенна течност. Когато жената се удовлетвори, актът се прекратява. Когато правиш така, минават седемте нарушения.

Чистата дева каза: “В изкуството на съединяването на Ин и Ян съществуват седем загуби и осем придобивки. Първата придобивка – това е засилване на семето. Жената лежи настрани и разтваря бедра. Мъжът лежи настрани и вкарва члена. Правят се два пъти по девет движения, после актът се прекратява. В резултат при мъжа се засилва семето, а при жената минават кръвотеченията. Изпълнява се два пъти на ден. Курсът на лечение продължава петнайсет дни. Втората придобивка е успокояване на диханието – Ци. Жената лежи по гръб на висока възглавница. Протяга крака, а мъжът застава на колене между бедрата им и вкарва члена вътре. Той прави три пъти по девет движения, след което актът се прекратява. В резултат се хармонизира диханието – Ци, а при жените се лекува простуда на половите органи. Изпълнява се по три пъти на ден. Курсът продължава двайсет дни. Третата придобивка е съхраняване на постигнатите ползи. Жената лежи настрани и сгъва крака, мъжът лежи напречно, вкарва члена и извършва четири пъти по девет движения. След това актът се прекратява. В резултат при жената се хармонизира диханието – Ци и се лекуват простудни заболявания на половата система. Прави се четири пъти на ден, а курсът на лечение е двайсет дни. Четвъртата придобивка е укрепване на костната система. Жената лежи настрани и сгъва левия крак в коляното, а десния изпъва. Мъжът ляга отгоре и вкарва члена. Прави пет пъти по девет движения, после актът се прекратява. В резултат се подобрява подвижността на ставите, а у жената се регулира месечния цикъл. Прави се пет пъти на ден в продължение на десет дни. Петата придобивка е регулиране на каналите. Жената лежи настрани. Десният крак се сгъва в коляното, левия се изпъва. Мъжът вкарва члена, опирайки се на земята. Прави шест пъти по девет движения, после актът се прекратява. В резултат се възстановява проходимостта на каналите, а у жената се лекуват нарушения на месечния цикъл. Прави се шест пъти на ден. Курсът на лечение е двайсет дни. Шестата придобивка е подхранване на кръвта. Мъжът лежи по гръб, а жената се н амества отгоре, заставайки на колене. Членът се вкарва на максимална дълбочина, после жената извършва седем пъти по девет движения. След това актът се прекратява. В резултат силата на мъжа нараства, а жената лекува нарушения на месечния цикъл. Прави се седем пъти на ден. Курсът е десет дни. Седмата придобивка е натрупване на течност. Жената лежи по корем, повдигайки задните си части. Мъжът вкарва члена отгоре. Прави осем пъти по девет движения, после актът се прекратява. В резултат костите се изпълват с костен мозък. Осмата придобивка е въплъщаване на Пътя Дао на тялото. Жената лежи по гръб със сгънати крака, така че стъпалата и се притискат към задните части, а мъжът лежи настрани и вкарва члена. Прави девет пъти по девет движения, после актът се прекратява. В резултат у мъжа се заздравяват костите, а у жената изчезва лошия дъх от половия орган. Прави се девет дни по девет пъти на ден. Първата загуба е изтощаването на диханието – Ци. Изтощаване на диханието – Ци настъпва, когато в сърцето няма желание и акта се извършва по принуда. Тогава се отделя пот, запасът на Ци намалява, в резултат в сърцето се образува топлина, зрението се влошава. За да се излекува дадения недъг съществува следният метод. Жената лежи по гръб, мъжът поставя краката и на раменете си и вкарва члена дълбоко. Жената произволно се движи напред-назад. Когато у жената се отдели семе, актът се прекратява. Не е задължително мъжът да достигне до удовлетворение. Прави се девет пъти на ден в продължение на десет дни. Втората загуба е изливането на семе. Подобно изливане на семе се получава ако в сърцето възниква плътско желание, а субстанциите Ин и Ян още не са достигнали състояние на единство, но необръщайки внимание на това акта се извършва. В резултат семето се излива. Това се получава и ако акта се извършва в състояние на опиянение или преяждане. В следствие се появява задух, дишането става тежко, диханието – Ци се довежда до безпорядъчно състояние и затова страдат белите дробове. У болния възникват силни пристъпи на кашлица и астма, изтощение , невротични състояния, депресии, спадане на настроението. Устата пресъхва, вдига се температурата, освен това на такъв болен му е трудно да стои на едно място. За да се излекува даденото състояние съществува следният метод. Жената лежи по гръб и сгъва крака в коленете, обхващайки с тях мъжа. Мъжът вкарва нефритения ствол плитко, на половин цун. Жената сама извършва движенията и когато у нея се отдели семе, актът се прекратява. Не е задължително мъжът да достигне до удовлетворение. Прави се девет пъти на ден в продължение на десет дни. Третата загуба е смесването на каналите. То се получава ако половият орган не е станал твърд и силен, но без това да се вземе под внимание встъпва в акт, в резултат на което се извършва насилствено изливане на семето, водещо до изтощение на диханието – Ци. Смесване на каналите се получава и при осъществяване на полов акт след прекалено обилно хранене, в резултат на което се нарушава функционирането на далака, следователно се влошава преработването на храната, отслабва субстанцията Ин и се изтощава запаса от семе. За лечение на тази болест съществува следният метод. Жената лежи по гръб, обхваща мъжа с крака, а мъжът, опирайки се на леглото вкарва члена. Жената сама извършва люлеещи движения. Когато жената достигне оргазъм, актът се прекратява. Мъжът не достига до удовлетворение. Прави се десет пъти на ден. Курсът се състои от десет дни. Четвъртата загуба е изливането на диханието – Ци. Изливане на диханието – Ци се получава, когато съвокупление се извършва в състояние на такава умора, че по тялото още не е изсъхнала потта, избила при извършването на предишната работа. В резултат в корема на мъжа се поражда топлина, устните пресъхват. Съществува следният способ за лекуване на даденото състояние. Мъжът лежи по гръб, а жената сяда отгоре с лице към краката. Тя се опира на леглото. Нефритеният ствол влиза плитко. Жената се движи, докато у нея не се излее семе, после актът се прекратява. Мъжът не достига до удовлетворение. Прави се девет пъти на ден в продължение на десет дни. Петата за губа е нарушаване на циркулацията в основните органи. Такова нарушение се получава ако акта се извършва чрез сила, веднага след ходене по малка или голяма нужда, когато организмът още не се е стабилизирал. Такова съвокупление нанася вреда на черния дроб. Освен това подобно заболяване може да възникне ако актът се извършва прекалено рязко и енергично, без да се спазва нормално темпо, поради което се получава преумора на сухожилията и костите. Това води и до влошаване на зрението и образуване на циреи и пъпки, при това у болния се изтощава диханието – Ци във всички канали. Ако заболяването протича дълго време може да доведе до едностранна парализа, отслабване на субстанцията Ин и вследствие на това – до невъзможност за получаване на ерекция. Съществува следният способ за лекуване на даденото състояние. Мъжът лежи по гръб, а жената сяда отгоре с лице напред. Членът се вкарва вътре бавно и плавно, при това жената не трябва да се движи. Тя трябва да отдели семе, а мъжът не трябва да стига до оргазъм. Прави се девет пъти на ден в продължение на десет дни. Шестата загуба е закриване на всички отверстия. То възниква в резултат на невъздържаност и разпътност, когато се губи броя на свързванията с жени, не се спазва никаква мярка, от което се изтощава запасът от семе и диханието – Ци и мъжът свършва със сила, изразходвайки всичкото семе. Заради това се пораждат множество болести, отвътре се получава изтощаване на жизнените сокове, зрението рязко се влошава. Съществува следният способ за лекуване на даденото заболяване. Мъжът лежи по гръб, а жената сяда отгоре, накланя се напред и се опира с ръце на леглото. Тя сама вкарва нефритения ствол, после двамата партньори извършват движенията. Когато се отдели семе, актът се прекратява. Прави се девет пъти на ден, курсът на лечение се състои от десет дни. Седмата загуба е изтощаването на кръвта. Изтощаване на кръвта се получава, когато актът се извършва с големи усилия и бързо, в резултат на което се отделя пот. И след това, когато съвокуплението вече свършва, пак се ляга и се пра ви отново, при това членът се вкарва надълбоко, макар да няма сили. В резултат възникват много тежки остро протичащи заболявания, които се редуват без прекъсване. Поради това кръвта в организма oтслабва, а диханието ци се изтощава, откъдето се прекъсва снабдяването на кожата с хранителни вещества. Възниква болка в половия орган, тестисите се овлажняват, а семето – Дзин се трансформира в кръв. Съществува следният способ за лекуване на даденото заболяване. Жената лежи по гръб, високо повдигайки задните си части. Тя протяга крака, а мъжът застава на колене между тях и вкарва члена дълбоко. Жената сама извършва движенията. Когато се отдели семе, актът се прекратява. Мъжът не трябва да стига до оргазъм. Прави се девет пъти на ден, курсът на лечение се състои от десет дни.”

Избраната дева попита: “Нали удоволствието при съвокупление се изпитва в момента на изхвърлянето на семето и ако не допуснем изхвърляне, откъде ще се вземе тогава удоволствието?” Патриархът Пън Дзу отговори: “След като семето се излее, в организма се чувства умора и отпадналост, ушите звънят, очите се затварят, гърлото пресъхва, костите и ставите болят. И дори да се изпитва временно удоволствие, после съвсем не е до удоволствие. Ако извършиш акта без да изливаш семе, тогава ще имаш в изобилие дихание и сили, организмът е с добро себеусещане, ушите и очите са чувствителни и ясни. Когато се сдържаш, успокояваш ума, стремиш се към съвършенство и цениш постоянството и упорството, тогава нима можеш да си неудовлетворен от това, че не си се наситил?”

Жълтият император каза: “Искам да знам какво ще стане, ако извършвайки акта не достигна обичайния резултат.” Чистата дева отговори: “Ако не излееш семе в един акт, ще се умножи диханието ти и ще станеш по-силен. Ако в два акта не излееш семе, зрението и слухът ти ще станат ясни и чувствителни. Ако в три акта не излееш семе, ще се излекуващ от много болести. Ако в четири акта не излееш семе, петте духа на организма ще достигнат покой. Ако в пет акта не излееш семе, то кръвоносните ти съдове ще се изпълнят и ще укрепнат. Ако в шест акта не излееш семе, кръстът и гърбът ти ще станат силни и здрави. Ако в седем акта не излееш семе, ще добавиш сила в задницата и бедрата. Ако в осем акта не излееш семе, в целия ти организъм ще се породи светлина. Ако в девет акта не излееш семе, живота ти ще се удължи безкрайно. Ако в десет акта не излееш семе, ще проникнеш в духовния свят.”

Жълтият император попита Чистата дева: “Следвайки Дао, трябва да се стремим да не изгубим семето и да ценим телесната течност. Но ако се стремиш към раждането на син, позволява ли се да изливаш семе?” Чистата дева отговари: “Хората биват силни и слаби телом, по възраст се разделят на стари и млади. И всеки в зависимост от личната си характеристика на диханието – Ци и силите си не трябва твърде да се напряга, достигайки оргазъм. Защото ако оргазма се достига посредством извънмерно напрежение, това задължително нанася вреда на организма. Затова, когато мъжът е на петнайсет години и тялото му е силно, може да свършва два пъти на ден, а ако е слаб – по един път на ден. В двайсетте си години при здраво телосложение може да свършва два пъти на ден, при по-слаб организъм – един път на ден. В трийсетте при добро здраве може да свършва един път на ден, при а при лошо състояние – веднъж на два дни. В четирийсетте при добро здраве може да свършва веднъж на три дни, а при лошо – веднъж на четири дни. В петдесетте при добро здраве може да свършва веднъж на пет дни, а ако силите му са малко – само веднъж на десет дни. В шейсетте при добро здраве може да свършва веднъж на десет дни; а ако силите са малко – само веднъж на двайсет дни. В седемдесетте при добро здраве може да свършва веднъж на трийсет дни, а при лошо здраве изобщо не трябва да свършва.”

Чистата дева дава следните правила. Ако си на двайсет години, можеш да изливаш семе веднъж дневно. В трийсетте можеш да изливаш семе веднъж на осем дни. В четирийсетте можеш да изливаш семе веднъж на шестнайсет дни. В петдесетте можеш да изливаш семе веднъж на двайсет и един дни. В шейсетте следва напълно да затвориш изхода на семето и повече не трябва да го изливаш. Ако в организма ти се е съхранила достатъчно сила, можеш да изливаш семе веднъж месечно. Има хора, у които диханието – Ци и силата се поддържат едни други и затова те са много енергични. Такива хора не могат да се въздържат дълго и ако не изливат семе много време получават обриви и циреи. Ако човек прехвърли шейсетте и в течение на дълго време не се свързва с жена, мислите му се успокояват и може повече да не излива семе.

Избраната дева попита: “Какви признаци за определяне на мъжката сила и слабост съществуват?” Пън дзу и отговори: “Когато субстанцията Ян е силна тя си взаимодейства с диханието – Ци, тогава нефритеният ствол е горещ, а семето на субстанцията Ян е гъсто и концентрирано. Слабостта бива пет вида. В първия случай семето изригва и се изхвърля навън, което говори за нарушения на диханието – Ци. Във втория семето е прохладно и малко като количество, което говори за нарушения на плътта. В третия семето се разваля и издава неприятна миризма, което говори за нарушения на сухожилията. В четвъртия семето излиза много слабо, а не с енергично изхвърляне, което говори за нарушения на костите. В петия случай в резултат на слабост на субстанцията Ин членът не се повдига и това говори за лошо състояние на тялото като цяло. Всички тези нарушения се получават, когато акта се извършва рязко и яростно, а не бавно и плавно. Съществува следният метод за лечение на недъга. Трябва акта да се извършва без да се изхвърля семе, тогава след по-малко от сто дни диханието и силата ще укрепнат многократно.”

Жълтият император каза: “Началото на човешкия живот се корени в зародиша, който обединява в себе си Ин и Ян. И затова моментът на зачатието не трябва да съвпада с някое от деветте вредни явления. Съществуват следните девет злини. Ако заченат детето по пладне, раждайки се, то ще страда от силно повръщане и задушаване. Това е първата злина. Ако детето е заченато в полунощ, т. е. в момента, когато се преустановява връзката между Небето и Земята, детето се ражда или нямо, или глухо, или сляпо. Това е втората злина. Ако е заченато по време на слънчево затъмнение, детето се ражда с увреждания на мускулните тъкани. Това е третата злина. Ако детето е заченато по време на буря, когато трещи гръм и святкат мълнии, тоест Небето се гневи, то лесно ще изпада в гняв и състояние на ярост. Това е четвъртото зло. Ако е заченато по време на лунно затъмнение, детето ще донесе нещастие и на себе си и на своята майка. Това е петото зло. Ако е заченато по време, когато се е появила дъга, ще го преследват несполуки във всичките му дела. Това е шестото зло. Ако е заченато по време на зимното или лятното слънцестоене, с раждането си детето ще донесе нещастие на майка си и на баща си. Това е седмото зло. Ако е заченато в първата или третата четвърт на лунния месец или по време на пълнолуние, то в бъдеще детето ще служи в разбунтували се войски и ще върши необмислени постъпки. Това е осмото зло. Ако детето е заченато в състояние на опиянение или след обилно пиршество, то ще страда от епилепсия, циреи, хемороиди, рани. Това е деветото зло.”

Чистата дева каза: “Ако искаш да заченеш дете правилно, следва да се придържаш към истинните правила, съгласно които трябва предварително да изчистиш сърцето си, да отхвърлиш суетните мисли, да оправиш ритуалните одежди и, приближил се до пустотата, да спазваш въздържание. Зачеването се осъществява не по-рано от третия ден след менструацията, в часовете след полунощ, но преди да пропеят петлите. Нужно е с любовна игра максимално да възбудиш жената и след това да се устремиш насреща, следвайки нейната инициатива, за да получите оргазъм едновременно и тогава, отхвърляйки мисълта за своето тяло, трябва да отдадеш семето. Не бива да се допуска стволът да влезе прекалено дълбоко до самата основа, защото тогава той минава отвора, водещ към матката и семето не попада в него. Ако се роди дете, заченато съгласно изкуството на Дао, то ще израсне мъдро и красиво и ще доживее до дълбока старост.”

Чистата дева каза: “Ако в сливането на Ин и Ян се спазват забраните и се следват установеностите като се използва жизненото дихание – Ци , то родилото се дете ще доживее дълбока старост. Ако възрастни мъж и жена са способни да заченат, детето все едно няма да може да достигне дълголетие.”

Жълтият император попита: “Какви качества трябва да притежава жената, с която осъществяваш близост?” Чистата дева отговори: “Жената, с която встъпваш в близост трябва по природа да бъде кротка и податлива, гласът и – нежен, косите – копринени, черни, плътта и мека, а тънките и кости нека не бъдат нито твърде дълги, нито къси, нито едри, нито малки. Влагалището и трябва да се разполага високо, а по половия и орган не трябва да има косми. Трябва да отделя много семенна течност. На възраст трябва да е между двайсет и пет и трийсет години. Не трябва да е раждала. При съвокупление такава жена обилно отделя семенна течност, движи се с цялото си тяло, непосилно и е да се владее, поти се и във всичко следва движенията на мъжа. И ако мъжът намери такава жена, даже и да не прилага специални методи съвокуплението с нея няма да му навреди. Има дни, в които не трябва да се върши съвокупление, а именно: първия и последния ден на лунния месец, дните на началото на първата и третата четвърт на луната, пълнолунието, шестте дни от шестидесетиричния цикъл под знака Дин – 4-ти, 14-ти, 24-ти, 34-ти, 44-ти, 54-ти и шестте дни от този цикъл под знака Бин – 3-ти, 13-ти, 23-ти, 33-ти, 43-ти, 53-ти, дните на разрушението (по)(22), двайсет и осмия ден на лунния месец, в дни на лунно затъмнение или когато духа силен вятър, вали проливно, има земетресение, има гръмотевици, святкат мълнии, много е студено или е много горещо, в дните на настъпването на пролетта, лятото, есента или зимата, в течение на петте дни на сватбения ритуал. Особено важно е да се спазват тези забрани и да се избягва съединението на Ин и Ян в годината, която съвпада по знак с годината на раждането. Освен това, съвокупление е противопоказно в дните бин-дзъ – 13-ти и дин-джоу – 14-ти след зимното слънцестоене, и дните гън-шън – 57-ми и син-ю – 58-ми след лятното слънцестоене, а също така и след миене на главата, в състояние на силна умора след далечно пътешествие и при силна радост или силен гняв. Когато с напредването на възрастта силата на мъжа отслабва, трябва стро го да се спазват тези забрани и да не се допуска безразсъдното изливане на семето.”

Чистата дева каза: “В шестнайстия ден на петата луна се извършва съединението на женската и мъжката същност на Небето и Земята. В този ден не трябва да се извършва съвокупление. Ако нарушиш забраната, няма да минат и три години и ще платиш със смъртта си. Откъде можеш да разбереш, че трябва да спазваш забрана? Вземи един чъ (23-30 см) ново платно и в навечерието на указания ден го окачи на източната стена. Ако сутринта на следващия ден го погледнеш и видиш, че е станало кърваво на цвят, значи трябва да се спазва забраната.”

Избраната дева попита: “А що за болести възникват от свързването със зли духове?” Пън Дзу отговори: “Ако възникнат силни чувства, а съединение на Ин и Ян не се осъществи, то духовете чрез магии могат да приемат формата на възлюбления и да осъществят свързване. Случва се такава връзка да завладее човек задълго и разсъдъкът му да се помъти. Той крие това, става потаен, не желае никому да разказва и смята, че всичко при него си е нормално. А в резултат умира сам и никой не може да разгадае причината за смъртта му. Съществува следният способ за лечение на даденото състояние. Жената и мъжът се съвокупляват и мъжът в продължение на едно денонощие осъществява полов контакт без да изхвърля семе до пълно изтощение. В резултат за по-малко от седем дни болестта минава. Ако човекът е слаб телом и не може активно да извършва акта продължително, той трябва поне да вкара дълбоко члена без да извършва движения и така ще доведе до подобряване на състоянието. Ако болестта не се лекува след няколко години болният ще умре. Ако сам искаш да се увериш в истинността на тези думи можеш пролетта или есента да се отправиш към дивите планини и да се разположиш между планината и голям водоем без да произнасяш нито дума, трябва само да се вгледаш в далечината и да съсредоточиш мисълта си върху желанието за съединение на Ин и Ян. След три дни целият организъм ще бъде обхванат от силна треска, в сърцето ще възникне мъчително чувство, очите ще се замъглят и на жената ще се привиди мъж, а мъжът ще види жена. И ако се съединиш с това прекрасно същество то ще те овладее, в резултат на което ще се разболееш от трудно лечима болест. При старите моми и старите ергени диханието – Ци става ненормално, тъй като те нарушават дълга си пред идващите поколения и затова при тях може да възникне подобна болест. Ако такава болест възникне у девойка от знатно семейство, на която не подобава да се лекува чрез полово свързване с мъж, се налага да се прибегне до следния метод. Взима се каменна сяра в количество няколко ляна и се нагрява по такъв начин, че д а опуши изотдолу половите органи на девойката и цялото и тяло. Освен това следва да приеме една аптечна лъжичка прах от еленови рога. В резултат на това лечение болестта ще отмине. Когато видиш духовете да напускат организма, леейки сълзи, веднага трябва да дадеш на болния една аптечна лъжичка прах от еленови рога. Лекарството се приема три пъти на ден в зависимост от подобряването на състоянието.”

Избраната дева каза: “Аз вече чух как се осъществява съвокуплението, а сега искам да разбера по какъв начин се приемат лекарствени средства и какъв е ефекта им?” Пън Дзу отговори: “Най-доброто средство, което прави човека силен, отдалечава старостта, дава му способност да извършва полов акт без да се изморява и уврежда диханието и мощта си и запазва цвета на лицето му свеж – това са еленовите рога. Лекарството от тях се приготвя по следния начин. Вземат се еленови рога и от тях се настъргва десет ляна (140-200 гр.) прах. От тях веднага се взимат осем дзюъ (около 4 гр.) и се смесва с един свеж плод аконит (Aconitum carmichaeli). Лекарството се приема вътрешно по една аптечна лъжичка три пъти на ден. За по-голяма ефективност може еленовия рог да се нагрее на огън, докато придобие жълт оттенък. В такъв случай се приема отделно и отдалечава старостта, забавяйки процеса на стареене. Приемането на аконит в течение на двайсет дни има значителен ефект. Освен това в такъв случай може да се приема и гъба трутовик (Рогуа cocos) от западния връх на планината Лун шан, която трябва да се раздроби на равни части и да се пресее през сито. Приема се по една аптечна лъжичка три пъти на ден. Това лекарство позволява до дълбока старост да съхраниш способността си за полово общуване.”

Чистата дева отговори на въпрос на Жълтия император: “Случва се на двайсет и осем – двайсет и девет години жената да се чувства по същия начин както на двайсет и три – двайсет и четири, когато инското дихание – Ци при нея се намира в разцвет и в резултат тя страстно желае съвокупление с мъж, но няма такава възможност. Тя се отказва от храната и водата, не различава вкуса им, пулсовете и се раздвижват и по каналите на цялото и тяло тече семе – Дзин, което се отделя обилно и цапа бельото и. Това означава, че във влагалището на жената има насекоми, приличащи на конски косми, дълги три фъна (7-9 мм). Ако са с червени глави, процесът протича скрито, а ако главите им са черни, се отделя пенеста течност. Съществува следният метод за лечение на даденото заболяване. От брашно се прави нефритен ствол с произволна дължина и дебелина, който трябва до половината да се накисне в соев сос, да се обвие с памук и да се пъхне във влагалището. Насекомите ще започнат да се появяват навън и да изчезват обратно. Трябва да ги извади лекар. Като количество могат да бъдат от трийсет до двайсет броя.”

1. Пътят на съединение на Ин и Ян – Имат се предвид правила за извършване на полов акт между мъж и жена. Ин и Ян са базовите класификационни категории на традиционния китайски светоглед, които се използват за функционалното описание на всеки процес и помагат на индивида да си изгради стратегия (път) за собствено поведение в ситуациите. Ин съответства на Земята, основната и функционална характеристика е податливост, мекота, а Ян се съотнася с Небето, функционалната и характеристика е жилавост, твърдост. При избор на траектория на поведение във външна ситуация, описвана като Ин, индивидът е длъжен да и противопостави вътрешна реакция Ян, което на свой ред ще доведе до съответстващо изменение на ситуацията и ще изиска от индивида следваща адекватна реакция. Категоризацията по Ин и Ян се явява универсална в традиционния китайски светоглед и отношението между половете се описва по аналогичен начин. Половите органи са краен израз на Ин и Ян в човека, при това мъжът изразява Ян, а жената Ин, което определя тяхното поведение по време на полов акт и предписва функционалното проявяване на всеки от партньорите, търсейки до перфектност съвършеното въплъщение на Ян за мъжа и на Ин за жената, което е висша цел на само за “изкуството на брачните покои”, но и за целия път на самоусъвършенстване на човека в китайската традиция.

2. Петте вкуса – Кисел, Горчив, Сладък, Остър (Парлив, Възбуждащ) и Солен, съответстват на Петте елемента, т.е. Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода. В човешкия организъм им съответстват петте основни вътрешни органа Дзан, или органи – съкровищници – черен дроб, сърце, далак, бели дробове и бъбреци. При хармонично взаимодействие на Дзан в организма човек е здрав, а ако хармонията се наруши и един от елементите вземе връх, се нарушава общия порядък и възникват различни заболявания. По такъв начин при преобладаване на киселото се уврежда черния дроб, горчивото уврежда сърцето, сладкото – далака, пикантното – белите дробове, соленото – бъбреците.

3. Семе – Дзин – В човешкия организъм Дзин е най-фината от материалните субстанции. Всеки от петте органа Дзан изработва свое семе – Дзин, а бъбреците концентрират в себе си семето на всички останали органи и се явяват източник на раждането. Недостиг на Дзин в който и да е от органите води до нарушаване на функцията на даден орган. Например, черният дроб управлява очите, недостигът на Дзин в черния дроб води до влошаване на зрението. Когато е недостатъчно семето на бъбреците, отслабва целия организъм и при това се влошава слухът, тъй като бъбреците управляват ушите. Затова в традиционните китайски практики се счита за необходимо семето да се задържа в организма и да се натрупва, така че чрез трансформация да се превръща в костен мозък, явяващ се един от източниците за удължаване на живота.

4. Дух – Шън – Наред с диханието – Ци и семето – Дзин, духът – Шън е една от трите скъпоценности на човешкия организъм. В организма има пет основни духа – Шън. Сам по себе си духът – Шън, явявайки се събирателен термин за всичките пет проявления, се съотнася най-напред със сърцето, така както семето – Дзин се свързва с бъбреците, а диханието – Ци с белите дробове.

5. Дихание – Ци – Съгласно китайската традициона медицина диханието – Ци е основния носител на жизнената сила на организма, която се асоциира най-напред с белите дробове, които именно са способни да контролират циркулацията на Ци в организма. Диханието – Ци циркулира с течение на времето по енергийните канали и меридиани на тялото и безпрепятственото и циркулиране се явява както признак, така и основа на здравото състояние на организма.

6. Да засилваш – Това е един от основните термини в китайската традиционна анатомия, който се противопоставя на “да изпразваш” и е свързан със синдрома на пустотата и пълнотата, недостига и излишъка. Може да се тълкува в няколко контекста, например като тонизиране.

7. Отдалечаваш от организма старото, задържаш новото – Цюй гу на син – Имат се предвид практики и упражнения, свързани с дихателните цикли, задържане на дишането и увеличаване на продължителността на вдишване и издишване. Едно от най-ранните споменавания на термина се среща в трактата “Джуан дзъ”.

8. Нефритен ствол – Има се предвид пениса.

9. Направляване и издърпване – Дао-Ин – Традиционни практики, свързани с движенията разтягане (разгъване) и свиване (сгъване), които се съпровождали със специални дихателни техники и се практикували за оздравяване и удължаване на живота.

10. Трите дихания – Ци – В дадения случай се имат предвид собственото дихание – Ци, дейността на сърцето като проявление на духа – Шън и емоционалната активност като проявление на семето – Дзин.

11. Духовният свят – Шън Мин – Описва такова състояние на духа, при което функцията на духа и семето се обединяват, т.е. сърцето и бъбреците в организма действат в синхрон и единство, а янската духовна субстанция Шън придобива качествата на инската духовна субстанция Лин.

12. Двете дихания – Ци се съединяват в контакт – Има се предвид действителното достигане на контакт между диханията – Ци (енергиите) на мъжа и жената.

13. Петте постоянства – У чан – Това е една от фундаменталните категории в китайската традиционна идеология, включваща способността за контакт – Жън, способността за осъзнаване и способността за спазване на нормите – Ли, способността за вяра – Син и способността за възприемане на знания – Джи. Тези пет постоянства са основни стълбове на морала в обществото и проявяват хармонията на действието на петте елемента в социума.

14. Задържане на течността в устата – В дадения случай може да се има предвид чисто технически метод, свързан със задържане на дишането и концентриране на усилията в областта на основата на езика, което възпрепятства семеизхвърлянето по време на оргазъм.

15. Седемте загуби – По-надолу в текста подробно се описват тези седем загуби Ци Сун. Освен това, в традиционата китайска медицина те могат да се асоциират със седемте основни емоции, а именно: Радост, Раздразнителност, Угнетеност, Замисленост, Мъка, Страх и Тревога.

16. Осемте ползи – По-надолу в текста подробно се описват тези осем ползи.

17. Истинското дихание – Ци – Джън Ци – Има се предвид способността на организма да не се отклонява от Дао, Пътя, което се противопоставя на изкривеното дихание – Ци, водещо до възникване на заболявания.

18. Червеният палат – Има се предвид влагалището.

19. Струните на цитрата – Имат се предвид малките полови устни.

20. Кунлунският камък – Има се предвид женския полов орган.

21. Червеният бисер – Има се предвид главата на половия член.

22. Дните на разрушението (по) – Дни от традиционния цикъл в китайската астрология, когато са противопоказни всякакви значителни дейности.

 

Материалът е по източници от интернет
Превод – Световна Тай Чи Асоциация България