Етичен Кодекс на Тай Дзи Цюан и фамилия Чън

С моето най-дълбоко уважение към Предците, аз публикувам традиционния етичен кодекс на фамилия Чън.

Техниката на Бойните Изкуства може да бъде научена, но докато не постигнеш това, което е в сърцето, ти си все още на прага на своето обучение.

Светослав Сомов
20-то поколение фамилия Чън,
вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан

Изисквания към характера [на човека] - етичен кодекс на фамилия Чън

Дуан: коректност, лично достойнство
Гун: справедливост, честност, безпристрастност
Жън: доброта, щедрост
Хао: благородство, великодушие, широк мироглед
Джун: лоялност, вярност
Чън: честност, откровеност
Дзин: уважение [почит] към учителите и по-възрастните [както и към по-старшите, тези с повече умения]
Джън: благоприличие, добро държане, почтеност
Дзи: справедливост, праведност, това което е редно
Йон: смелост, храброст, готовност за борба за справедлива кауза
Син: надеждност, заслужаващ доверие, на когото можеш да разчиташ
Дъ: морал, етично поведение

Гробищен парк на Тайчи майсторите от фамилия Чън
Гробищен парк на поколенията Майстори на Тай Дзи Цюан от фамилия Чън
Тай Чи калиграфия от Грандмайстор Чън Сяоуан
Калиграфия от Грандмайстор Чън Сяоуан. Значението е: "Никога не се отказвай. Върви само напред."

Двадесетте забрани - етичен кодекс на фамилия Чън

1. Не парадирай със силата си за сметка на другите
2. Не се примирявай пред агресия [нападение] и не потискай другите
3. Не се страхувай за себе си, притичвай се на помощ на другите, когато са в опасност
4. Не нарушавай закона
5. Не използвай бойните изкуства за неподобаващи цели
6. Не се възползвай от положението си, за да ставаш високомерен [арогантен]
7. Не показвай уменията си в неподходяща обстановка
8. Не се събирай със съмнителни [на които не може да се разчита] приятели
9. Не тъни в разкош, нито живей като бедняк [просяк]
10. Не бъди горделив [надменен] или самохвалко
11. Не влизай в разпри с луд или сприхав [избухлив, раздразнителен] човек
12. Не спори с невежите [неуките]
13. Не се влияй от другите въз основа на това, което притежават
14. Не ламти за незаконно богатство
15. Не си позволявай злоупотреба със субстанции [вещества] или похот
16. Не отказвай да плащаш лични или обществени задължения
17. Не използвай обществени постове за лични интереси [цели]
18. Не се изкушавай от властта
19. Не бъди предател
20. Не занемарявай [не пренебрегвай] тренировките си