Даоски монаси живеещи според учението на Дао за стоте лекарства

Трактат за стоте лекарства

Лао Цзюн казваше: От най-древни времена мъдреците са се стремили да вършат добро, дори и в най-незначителните дреболии. Не оставяли непоправена дори и най-малката грешка.

Ако постъпваш по такъв начин, може да се каже че ти приемаш лекарство.

Съществуват сто вида такива лекарства:

 1. Да спазваш ритуала в движението и покоя – това е лекарство.
 2. Податливост на тялото и доброта в сърцето  – това е лекарство.
 3. Широта на поведението и доброта в сърцето  – това е лекарство.
 4. Да спазваш мярка във всичко  – това е лекарство.
 5. Да откажеш изгодата, заради чувство за дълг  – това е лекарство.
 6. Да не взимаш повече, отколкото ти се полага  – това е лекарство.
 7. Да се стремиш към морална сила, отхвърляйки плътските съблазни  – това е лекарство.
 8. Да  избавиш от желания сърцето си  – това е лекарство.
 9. Въпреки неприязънта да проявяваш любов  – това е лекарство.
 10. Да се стремиш към разумно използване на всичко  – това е лекарство.
 11. Да желаеш щастие за хората  – това е лекарство.
 12. Да спасяваш в беда и да помагаш в трудности  – това е лекарство.
 13. Да превъзпитаваш глупавите и наивните  – това е лекарство.
 14. Да призоваваш за промяна склонните към смут  – това е лекарство.
 15. Да предпазваш и увещаваш младите и незрелите  – това е лекарство.
 16. Да наставляваш и просвещаваш заблудените и грешните  – това е лекарство.
 17. Да помагаш на старите и немощните  – това е лекарство.
 18. Да използваш силата си за да помагаш на хората  – това е лекарство.
 19. Да съчувстваш на изоставените и да съжаляваш самотните  – това е лекарство.
 20. Да бъдеш милостив към бедните и да помагаш на просещите подаяние  – това е лекарство.
 21. Заемайки високо положение да служиш на плебеите  – това е лекарство.
 22. Да бъдеш скромен и отстъпчив в словата си  – това е лекарство.
 23. Към по-младшите по ранг да се отнасяш с почит и уважение  – това е лекарство.
 24. Да не изискваш връщане на стари дългове  – това е лекарство.
 25. Да бъдеш способен на истинско съчувствие  – това е лекарство.
 26. Да бъдеш правдив в словата си и да запазваш искреността и доверието си  – това е лекарство.
 27. Да се стремиш към прямота и да избягваш шикалкавенето  – това е лекарство.
 28. Да не спориш, кой е прав и кой виновен  – това е лекарство.
 29. Да не реагираш грубо, сблъсквайки се с агресия  – това е лекарство.
 30. Да не таиш злоба, претърпявайки обида  – това е лекарство.
 31. Да избягваш злото и да се стремиш към доброто – това е лекарство.
 32. Да се откажеш от най-доброто и да вземеш най-лошото  – това е лекарство.
 33. Да се откажеш от най-голямото и да вземеш май-малкото  – това е лекарство.
 34. Да погледнеш критично на себе си при среща с мъдрец  – това е лекарство.
 35. Да не се изтъкваш, поставяйки се на показ  – това е лекарство.
 36. Да избираш за себе си най-трудното, отказвайки се от заслуги  – това е лекарство.
 37. Да не самоизтъкваш добродетелите си  – това е лекарство.
 38. Да не премълчаваш заслугите на другите  – това е лекарство.
 39. Да не се оплакваш от трудности  – това е лекарство.
 40. Да прикриеш тайното зло  – това е лекарство.
 41. Да бъдеш богат и да даваш на бедните  – това е лекарство.
 42. Да напредваш и да се възвисяваш, контролирайки себе си  – това е лекарство.
 43. Да си беден и да не досаждаш на другите  – това е лекарство.
 44. Да не преувеличаваш ролята си  – това е лекарство.
 45. да се отнасяш добре към чуждите успехи  – това е лекарство.
 46. Да не таиш корист  – това е лекарство.
 47. Да съзерцаваш себе си и при получаване и при загуба  – това е лекарство.
 48. Да твориш милосърдие с тайна добродетел  – това е лекарство.
 49. Да не ругаеш и да не обиждаш никое живо същество  – това е лекарство.
 50. Да не обсъждаш другите хора  – това е лекарство.
 51. Благите слова и добрите речи  – това е лекарство.
 52. Да обвиняваш себе си за своите беди и болести  – това е лекарство.
 53. Да не се отклоняваш от трудностите  – това е лекарство.
 54. Да не се надяваш на награда, правейки добро  – това е лекарство.
 55. Да не ругаеш домашните животни  – това е лекарство.
 56. Да пожелаваш на хората изпълнение на желанията им  – това е лекарство.
 57. Да успокояваш сърцето си стремейки се към манастир  – това е лекарство.
 58. Да успокояваш умът си и да постигаш спокойствие в сърцето си  – това е лекарство.
 59. Да не помниш старите злини  – това е лекарство.
 60. Да се избавиш от злото и да изправиш заблужденията си  – това е лекарство.
 61. Да се стремиш към промяна, вслушвайки се в съветите  – това е лекарство.
 62. Да  не се намесваш в чужди дела  – това е лекарство.
 63. Да бъдеш сдържан при гняв и раздразнение  – това е лекарство.
 64. Да разсейваш мислите си  – това е лекарство.
 65. Да почиташ старците  – това е лекарство.
 66. Да се самонаблюдаваш критично, дори и зад затворена врата  – това е лекарство.
 67. Да възпитаваш в себе си синовна почтителност  – това е лекарство.
 68. Да изкореняваш злото и да поощряваш доброто  – това е лекарство.
 69. Да бъдеш доволен от съдбата, спазвайки душевна чистота и честност  – това е лекарство.
 70. Да съхраняваш верността си, помагайки на хората  – това е лекарство.
 71. Да помагаш по време на стихийни бедствия  – това е лекарство.
 72. Да се бориш с подозрителността си  – това е лекарство.
 73. Да бъдеш добър и приветлив към хората, бидейки в безметежност и покой  – това е лекарство.
 74. Да почиташ и уважаваш писанията на мъдреците  – това е лекарство.
 75. Да мислиш за божественото и да помниш Пътя  – това е лекарство.
 76. Да разпространяваш мъдрост  – това е лекарство.
 77. Да не обръщаш внимание на умората, вършейки важно дело  – това е лекарство.
 78. Да почиташ Небето и да уважаваш Земята  – това е лекарство.
 79. Да оказваш почит на трите светила  – това е лекарство.
 80. В отсъствие на стремежи да съхраняваш безметежността на покоя  – това е лекарство.
 81. Да бъдеш доброжелателен и сговорчив  – това е лекарство.
 82. Да не се стремиш да натрупаш богатство  – това е лекарство.
 83. Да не нарушаваш заповедите и забраните  – това е лекарство.
 84. Да притежаваш честност и безкористност  – това е лекарство.
 85. Да не задуваш за богатства  – това е лекарство.
 86. Да ти  е празна каруцата, и да помогнеш на този, който е с багаж  – това е лекарство.
 87. Да критикуваш прямо, съхранявайки верността  – това е лекарство.
 88. Да се радваш на това, че друг човек притежава Сила  – това е лекарство.
 89. Да споделиш от своето с несретниците  – това е лекарство.
 90. Да пренеса тежестта на старика  – това е лекарство.
 91. Да се избавиш от емоциите  – това е лекарство.
 92. Да бъдеш добър в сърцето си  – това е лекарство.
 93. Да се стремиш да подбуждаш хората към доброта  – това е лекарство.
 94. Да бъдеш милосърден, имайки богатство  – това е лекарство.
 95. Ползвайки се от високото си положение, да правиш добри дела  – това е лекарство.
 96. Да се откажеш от привързаност  – това е лекарство.
 97. Да бъдеш отзивчив в мислите си  – това е лекарство.
 98. Да притежаваш вяра и доверчивост  – това е лекарство.
 99. Да бъдеш скромен и отстъпчив  – това е лекарство.
 100. Да се избавиш от съмненията си  – това е лекарство.

Лао Цзюн казваше: Та, това са стоте лекарства. Нали болестта възниква у човека във връзка с грешките и греховете, които той извършва без да осъзнава и да вижда причините. Те са в питието, храната, вятъра, студа, топлината и диханието Ци, които са непосредствените възбудители на болестта.

Във връзка с това, че човек нарушава правилата и противоречи на истината духът Шън достига до такова състояние, когато душата Хун изчезва, а душата По загива. Когато тях ги няма в телесната форма, плътта и мускулите стават така пусти, че семето и диханието не се задържат в тях.

Ето защо външното въздействие на вятъра, студа и болестотворното дихание Ци са способни да поразят организма. Ето защо човекът на мъдростта, дори и да пребивава в уединение и отшелничество не се осмелява да върши неправда. Заемайки високо обществено положение той не се стреми към изгода.

Задоволява се според потребностите на тялото си и се храни според нуждите на организма. Дори и да е богат и знатен човек, той контролира своите желания, а бидейки беден и отхвърлен не се осмелява да нарушава заповедите.

Ето защо нищо външно не му нанася вреда и нищо вътрешно не му причинява болести.

Нима може да се отнасяме несериозно към това?

Материалът е по източници от интернет.
Превод – Световна Тай Чи Асоциация България