туй шоу тренировка с партньор по тай чи

ТУЙ ШОУ - важни концепции

Въведение

Туй шоу представлява най-високото ниво на воинското изкуство.

Когато майсторството е дошло до степента, когато “огънят в пещта за приготвянето на еликсира е започнал да дава чист пламък” и “с преодоляване на светското се достига светостта” тогава ставаш способен без усилие да освобождаваш енергия и при това да не увреждаш партньора-проява на високо ниво на поведение в съответствие с воинския кодекс У Дъ.

Туй шоу е най-сложното от воинските изкуства.

Важни концепции в туй шоу

Сун – отпускане.

Отпусни се до степен, в която в цялото тяло няма мускулно напрежение; съзнанието при това трябва да остане бдително. Ако само съзнанието е бдително, а тялото не е добре отпуснато, то тогава е невъзможно да се премине предела, свързан с използването на мускулната сила.

Жоу – да останеш мек и податлив.

Цялото тяло, включително всички мускули и стави, не трябва да е нито стегнато, нито твърдо. Когато мускулите и ставите са отпуснати и податливи, ци тече безпрепятствено към сухожилията, връзките, мускулите и кръвоносните съдове през цялото тяло. Тялото е без напрежение, но еластично и гъвкаво.

Юан – да станеш кръгъл.

Движенията на всички стави трябва да бъдат окръглени: “от главата до петите”. Това ни дава възможност да се движим непрестанно, без начало и край.

Ци – развивай жизнената сила.

Тайдзицюан и туй шоу заедно с даоското изкуство Даоин използват ума, за да направляват ци към вътрешните органи и дантиен. Ци изпълва цялото тяло. Вътрешната сила се развива естествено и затова в края на краищата можеш да я направляваш навън. Ци управлява тайдзицюан – това е основа на вътрешната сила. В покой или движение – ци непрестанно се движи през цялото тяло.

Джън – оставай вкоренен.

Когато работиш над ци е важно не само да я отведеш в дантиен, но така също и да я провеждаш и по-нататък – до самите ходила (към юнцюан). Само след като ци достигне юнцюан се постига вкореняване. Това от своя страна ви позволява да стоите стабилно, което пък води до освобождаване на горната част на тялото и нейното отпускане. Ако долната част на тялото ви е вкоренена, а горната отпусната, то можете да отразите постъпващата енергия с помощта на еластична, гъвкава сила.

Цин лин – да останеш лек и пъргав.

В класиката на тайдзицюан се казва:”не позволявай даже на перо да кацне на теб, не натежавай дори колкото тежи пеперудата.” За да постигнеш това, оставай лек и пъргав, реагирай бързо. Тези, които използват груба сила, са несръчни и сковани, тези, които не използват груба сила стават меки, леки и развиват бързина на реакциите. Движенията стават свободни и несковани.

Основни методи, прийоми на ръцете и начини за стъпване

Дон Дзин: Способността да си чувствителен. В туй шоу класическият стих “ако познаваш себе си и врага, ще победиш в сто боя от сто” означава, че ти чувстваш партньора си по-добре, отколкото той теб. Това е идеята, изразена с думите “способност да си чувствителен”. Когато овладееш това умение, колкото повече се занимаваш. толкова повече ще се увеличава майсторството ти: ти лесно ще усещаш своите партньори, един след друг. Постепенно ще съумяваш да намираш центъра на опонента всеки път.

Дзя дзин: Способността да поемаш постъпващата енергия. Знанието за това как да поемаш и направляваш постъпващата енергия в празнотата ти дава възможност да направиш силата на партньора неефективна и в същото време да не му позволяваш да се обляга на теб. Така се създава ситуация, в която е лесно да го извадиш от равновесие.

Хуа дзин: Способността да поемеш постъпващата енергия. Способността да поемаш разрушителната сила и да я насочваш в празнотата дава на партньора ти чувството, че той не само не е способен да използва силата си, но и няма никакава възможност за това.

Фа дзин: Способността да излъчваш енергия навън. Способността без усилие да накараш партньора си “да излети” без при това да разпиляваш енергия, тази способност е проява на вътрешната сила.

Тин дзин: Способност едновременно да поемаш и отразяваш постъпващата сила. Тин дзин включва в себе си всички гореупоменати видове енергия, като те се използват едновременно. Използвайки ги, тренирай докато “огънят в пещта за приготвянето на еликсира започне да дава чист пламък” и “с преодоляване на светското достигнеш светостта”. Ако твоето майсторство не е достигнало достатъчно ниво, то тин дзин лесно може да се замени с обикновено съпротивление. Това дава на партньора въможност да използва груба сила против твоето собствено съпротивление.

Ба фа: способност да използваш осемте прийома на ръцете: пън, лю, ан, дзи, цай, лие, чоу, као.

У бу: петте вида стъпки. Това е способността да използваш петте вида стъпки. Стъпка напред, стъпка назад, да се обърнеш наляво, да се обърнеш надясно, да се събереш в средата..

Основни методи за освобождаване на събраната енергия

Джан дзин: Дълго блъскане/удар с ръце. Използва се мощна енергия, ръката се разширява в края на движението. Но ако се изпълни лошо е лесно да изгубиш равновесие. Също така партньорът лесно може да извлече преимущество от протегнатите ти напред ръце.

Дуан дзин: Късо блъскане/удар с ръце; когато освобождаваш енергията, ръцете не се отдалечават много от тялото, вътрешната енергия е много мощна и партньорът е неспособен да избегне блъскането или да възприеме настъпващата сила. Затова е лесно да изблъскаш партньора надалеч.

Цун дзин: Блъскане на един цун (3,2 см). Ръцете се движат навън много бързо; освободената вътрешна сила е много мощна – лесно е да се увреди партньора. Тази техника не бива да използвате преди да сте помислили добре.

Цуо дзин: методът на разклащането; способността да накарате партньора си да се клати и да трепери, така че накрая да изгуби равновесие. Когато партньорът изгуби равновесие, освободи вътрешната сила. Това е пример за това, което се казва в класиката на тайдзицюан: “Четири унции могат да отблъснат хиляда паунда “.

Дуо дзин: методът на изтърсването/отхвърлянето. Техника, която използват, за да “изтърсят” от себе си захвата на партньора. За да изпълниш техниката правилно, трябва да слушаш и действаш бързо.

 

Материалът е по източници от интернет