Учението на Чън Сяоуан – Връзката с Дантиен

Връзката с Дантиен - Учението на Чън Сяоуан Координирането на енергията от дантиен с останалата част от тялото посредством точни движения е ключа към ефективното използване на неутрализацията и силата…

Дао Дъ Дзин

Трактат Дао Дъ Дзин Предисловие Изкуството на Тай Чи е създадено на основата на учението даосизъм и почива изцяло върху неговите философски принципи. Учението на полулегендарния философ Лао Дзъ е…