Осемте безсмъртни даоси - по китайска рисунка

Даоски класики - Безсмъртните дишат с петите

Обикновените хора ходят без да се съсредоточават върху това, което правят. Мислите им витаят някъде далеч извън пределите на тялото, духът и енергията им са в безпорядък. Древна даоска поговорка гласи: “Извървиш ли сто крачки след хранене, ще доживееш до сто години.”

Древните китайци сравняват краката с корените на дървото. И както на здравото дърво е нужна здрава и силна коренова система, така и краката, даващи опора на нашето тяло трябва да бъдат устойчиви и крепки. ”Истинският човек диша с петите, а обикновеният – с гърлото. Истинският човек живее, съобразявайки се с всичко съществуващо и никой не знае кога е отреден краят му. Истинският човек живее праведно и не се старае да угоди никому. Хората на драго сърце го избират за образец. Какво тогава може да се каже за Този, който стои в началото на всичко Съществуващо и с Когото свършва Единното Превръщане на Света?” казвал даоският мъдрец Джуан Дзъ.

Даосът Хан Сюйцу казвал “ходилата дишат постепенно и непрекъснато, премествайки се меко”. В дадения случай под дишане се подразбира енергийният обмен между тялото и земята. “Мъдростта влиза през краката” – твърдели древните даоси, което имало още по-дълбок смисъл – вървенето по пътя на Дао.

Китайците често отбелязват, че европейците подскачат при ходене. Това свидетелства, че те се концентрират само върху разума и отсъства хармонична настройка с обкръжаващата ги природа. “Глупакът черпи мъдростта си от върха на главата.” – иронично се шегували древните даоси.

Едно от основните правила на даосизма и будизма, цигун и всички направления в бойните изкуства гласи, че ученикът трабва да открие дълбокия резервоар на жизнена енергия вътре в себе си. Тази област е разположена под пъпа и в Китай се нарича “дантиен”, а в Япония “танден”.  Именно там е съсредоточен енергийният потенциал на човека. Човек с развит дантиен е концентриран върху хармоничното сливане с природните начала и даже стъпва с основание. Основната тайна на правилното ходене се състои в хармоничното съвместяване и естесвения обмен на енергиите в тялото (микрокосмоса) и обкръжаващата ни вселена (макрокосмоса).

Ако искате да сте здрави, да забавите процеса на стареене и да удължите живота си трябва да се научите да натрупвате в организма си достатъчно количество жизнена енергия и постоянно да поддържате нейната хармонична циркулация.

За да управлявате движението на жизнената енергия трябва да се научите да дишате през точките июн цюан (бликащ извор), явяващи се врати, през които тя може да се попълва и регулира с помощта на постъпващата земна енергия.

Рисунка на китайски даос, който диша с петите
Даоски мъдрец

Не тропайте с крака все едно носите тежки ботуши – чувствайте земята!

Точката июн цюан е разположена на разстояние една трета от върха на стъпалото, в ямката между втората и третата кост на пръстите.

Упражнение 1

Акупунктурна точка на стъпалото
точката июн цюан

Застанете изправени с леко сгънати колене и заемете устойчива позиция. После вдишайте бавно и едновременно с това леко повдигнете ануса, по-скоро мислено, отколкото физически, отправяйки вдишаната жизнена енергия към областта на слабините. Издишайте, “избутвайки” мръсната, болна, отработена енергия и я отведете в земята. По време на вдишването трябва да си представите, че поемате земната енергия през точките июн цюан, а по време на издишването – че я изпускате в земята пак оттам. Практикувайте упражнението, докато този тип дишане не стане естествен за вас.

След това можете да преминете към дишане през июн цюан в движение.

Упражнение 2

Упражнение крачката на тай чи - първо указание
Предна дясна изходна позиция

Това упражнение китайците наричат “цигун в движение” (син бу гун) или “крачката на Тай Чи” (тай чи бу).

Заемете дясна предна позиция (рис.1). Вдишайте, изтегляйки Ци през точката июн цюан на десния крак (рис. 2). Отпуснете дясното стъпало на земята, връщайки се в предна позиция, след това прекрачете напред с левия крак и “издишайте”, изтласквайки Ци в земята (рис. 3). При това заемете лява предна позиция. Повторете отново с левия крак.

Второ упражнение за крачка в Тай Чи
Крачка с десен крак

Бавното преместване от петата към върховете на пръстите е необходимо, за да “задействате” цялата повърхност на  стъпалото, което трябва да влезе в плътен здрав контакт със земята. Честото практикуване ще направи стъпалата ви меки и пластични. Фокусирайте вниманието си върху усещанията в краката. Тропате ли с тях като с ботуши или опипвате земята с тях? Не пренасяйте тежестта на тялото рязко.

Повдигането и отпускането на краката трябва да става леко и свободно, а крачките да бъдат меки и стелещи се. Това ще ви предпази от ненужно напрежение в мускулите.

Трето упражнение за крачка в Тай Чи

Пълно и празно

Древните са казали – ”краката са основата на промяната” и ако искаш да “стъпваш като котка”, ”обръщай внимание на смяната на празното и пълното”. В постоянното преливане на тежестта от единия крак в другия много ясно се реализира принципа на постоянните промени (хуа).

Необходимо е ясно да се различава празно от пълно и да се избягва двойното разпределение на тежестта. Когато тежестта се намира в десния крак той е пълен, а левият е празен и обратното. Това обаче не означава, че празният крак е лишен изцяло от тежест – тя винаги е разпределена между двата крака (сгънатият крак носи основния товар, а в това време другият е естествено изправен и отпуснат). В бавните плавни движения тежестта постепенно се пренася от единия крак на другия. Това поддържа тялото в динамично равновесие.

Издишвайки, изпращайте своята енергия навън през стъпалото, а на вдишване поемайте в себе си енергията на земята. Това е като рибарска мрежа, която хвърляте и изтегляте пълна.

Ритъмът на дишането трябва да съответства на темпа на ходенето. Например, при страдащите от сърдечно-съдови заболявания се използва бавно темпо на крачките и дишането. За страдащите от белодробни заболявание се препоръчва по-бързо темпо на ходене.

Дишайте със стъпалата: на вдишване си представяйте, че земната Ци постъпва навътре през точките июн цюан , а на издишване си представяйте как болестотворната, мръсна, отработена Ци излиза навън и попива в земята.

Терапевтичен ефект:

  1. Стимулира функционирането на меридиана на бъбреците, спомага за лекуване на варикозни заболявания на вените;
  2. Обновява Ци, засилва половата потенция, отстранява бъбречната недостатъчност и засилва жизнеността.

Материалът е по източници от интернет
Превод – Световна Тай Чи Асоциация България